Lūgšana debesu Tēvam

From Prayers
Jump to: navigation, search

Debesu Tēvs,
dāvā man visskaistāko, vislabāko,
visdārgāko dāvanu, kāda Tev ir: Jēzu.
Kad esmu slims, dāvā man Jēzu,
Jo Viņš ir veselība.
Kad esmu noskumis, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir prieks.
Kad esmu vājš, dāvā man Jēzu,
jo Viņā ir spēks.
Kad jūtos vientuļš, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir mans Draugs.
Kad jūtos ierobežots, dāvā man Jēzu,
jo Viņā ir brīvība.
Kad sāku zaudēt drosmi, dāvā man Jēzu,
jo Viņā ir uzvara.
Kad mani apņem tumsa, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir pasaules gaisma.
Kad jūtos grēcīgs, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir mūsu Pestītājs.
Kad alkstu pēc mīlestības, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir Mīlestība.
Kad trūkst dienišķās maizes, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir Dzīvības Maize.
Kad nepieciešama nauda, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir neizsmeļama bagātība.
Tēvs, uzklausi manus lūgumus
visās manās vajadzībās
un atbildi tikai ar vienu vārdu,
savu mūžīgo Vārdu:
Jēzus! Āmen.

Serafino Falvo