ATBRĪVOŠANAS LŪGŠANA. Lūgšana pret noburšanu (No grieķu rituāla)

From Prayers
Jump to: navigation, search

ATBRĪVOŠANAS LŪGŠANA Lūgšana pret noburšanu

(No grieķu rituāla)


Kyrie eleison, Kungs, mūsu Dievs, mūžīgais, visvarenais un visuspēcīgais Valdniek, kas visu esi radījis un visu spēj mainīt pēc savas gribas; Tu, kas Bābeles valstī septiņreiz stiprāk nekā parasti sakurināto cepli spēji pārvērst tā, ka trīs svēti vīri palika dzīvi; Tu, kas esi mūsu dvēseļu dziedinātājs un ārsts; Tu, kas esi glābiņš tiem, kas vēršamies pie Tevis, mēs lūdzam un piesaucam, izjauc velna plānus, liec, lai velna vara, jebkura sātaniskā klātbūtne un blēdība, ikviena ļaunā iedarbība, noburšana vai ļaunā acs, kas nākusi no ļauniem cilvēkiem pār Tavu kalpu... glābtos bēgot. Dari tā, ka skaudības un ļaunuma vietā nāktu pārpārēm labais, spēks un žēlsirdība. Kungs, kas mīli cilvēkus, izstiep savas spēcīgās rokas augstu pār viņiem un palīdzi, sūtot savu miera eņģeli, kas pasargā dvēseli un miesu, neļauj tuvoties ļaunajam un padzen visu skaudīgo un pērkamo personu kaitnieciskās rīcības radīto postu, lai Tavs aizstāvamais ar pateicību varētu gavilēt: "Tas Kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka, Ko cilvēki man var padarīt?"

Man nav bail no ļauna, jo Tu esi kopā ar mani, Tu esi mans Dievs, mans spēks, mans visvarenais Dievs, miera Dievs, Tēvs mūžīgi mūžos." 

Jā, Kungs Dievs, apžēlojies par savu radību un glāb savu kalpu... no visām ļaunā izraisītajām nelaimēm un draudiem un pasargā, lai nekas tam nedraudētu; caur Svēto Dievmāti un jaunavu Mariju, erceņģeļiem un visiem svētajiem, Āmen!