VED MŪS PIE DIEVA, AK MARIJA (119.)

From Prayers
Revision as of 08:07, 4 July 2017 by Convocatis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

To lūdzam, mīļā Māte, no visas dvēseles. Tu Māras zemes Majestāte, ko slavas dziesmās teicam mēs. VED MŪS PIE DIEVA, AK MARIJA, bez tā mēs dzīvot nespējam, jo Viņu mīlēt arvien bija īsts prieks un laime cilvēkam. Lai meklē Dievu katra saimē It visos dzīves brītiņos: Kad briesmas draud, kad smaida laime, Kā rītos, tā ar’ vakaros. Tā gars lai valda sabiedrībā un arī skolā, likumā, pat karaspēkā, presē, tiesā, mūs’ visā dārgā Tēvijā. Lai nerimst latvji slavas dziesmām teikt mūžam debess Valdnieku, un eņģel’s sargs no visām briesmām glābj sarkanbalto karogu.