VALDNIECE SVĒTĀ (109.)

From Prayers
Revision as of 08:04, 4 July 2017 by Convocatis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

VALDNIECE SVĒTĀ, ieņemtā bez grēka,
ir ticīgajiem Dieva izvēlēta.
Pie viņas nākam, savas bēdas sūdzot,
ticīgie ļaudis — palīdzību lūdzot.
Tu Kristus Māte — godinām mēs Tevi,
jo Pestītāju visiem ļaudīm devi.
Uzklausi ļaudis, kas pie Tevis steidzas,
Neatstum tautu ticīgo, kas lūdzas!
No visa ļauna sargāties mēs solām!
ļauj, lai caur Tevi žēlastību rodam!
Jaunatnē sargā nevainības rotu,
Debesu laimei šajā dzīvē dotu!
Tu, sāpju Māte, stāvēji zem krusta,
lai savam Dēlam sāpēs līdzi justu.
Palīdzi ļaudīm ciešanās un bēdās,
miers, lai ir mūsu ģimenēs un sētās!
Pie Tevis slimie izlūdz veselību,
un grēcinieki meklē aizbildnību.
Tava Sirds svētā, skaidrā, bezvainīgā,
Ceļvede visiem dzīvē dievbijīgā.
Dievmāte svētā, aizstāve mums drošā,
pirms gadu simtiem mūsu zemei dota.
Tevi lai cienī visās zemes malās
ticīgie ļaudis līdz pat laika galam!