TU — DEBESU SŪTNE (130.)

From Prayers
Revision as of 08:10, 4 July 2017 by Convocatis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

TU — DEBESU SŪTNE no svētīgo cilts
un skaistākā būtne — uz debesīm tilts.
Tu Dievmāte esi, kas lūdzas par mums,
un patvērums esi, kad briesmas draud mums.
Tev kronēta galva un tronī mirdz zelts,
kā pelnīta balva Tev tronis ir celts.
Ar sevišķu spēku, kas Dieva Tev dots,
Tu satrieci grēku, kas nomāc kā slogs.
Tev atdodam sirdis, Tavs brīnišķais tēls
mums dvēselēs atmirdz svēts, varens un cēls.
No zvaigznēm Tev rota, un saulains Tavs vaigs.
Tev Mātes sirds dota un devīgums maigs.
Reiz izdzisīs zvaigznes un saules, kas kvēl,
un izbeigsies raizes — Tu paliksi vēl.
Tu mirdzēsi spoži. Lai paaudzes trauc!
Ar Tevi mums droši, līdz Pestītājs sauks.