TICIET MAN, KA ES PATIESI (47.)

From Prayers
Revision as of 07:11, 4 July 2017 by Convocatis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

TICIET MAN, KA ES PATIESI
dzīvs no kapa piecēlies.
Lielais smagais kapa akmens,
redziet, pats ir novēlies.
Jūs, kas sekojat man līdzi,
kas stāvējāt zem krusta blakus,
tagad priekšā gavilējiet,
ka es tiešām augšāmcēlies.
Redziet, manas kājas, rokas
— tās ir naglu caurdurtas:
nomiru es lielās mokās,
sists pie krusta Golgātā.
Šķēps man sānu caurdūra,
ūdens, izlija no tā asins...
Bet es tomēr dzīvs, kā redziet,
nešaubieties vairs, bet ticiet!
Mani vēstneši jūs būsiet,
prieka vēsti tautām nest;
manu patiesību nesiet,
ļaužu sirdīs gaismu degt.
Mana Tēva namā ieies
neskaitāmas svētas dvēseles
kas nav mani redzējušas,
bet caur jums man ticējušas.