SVĒTĀ MARIJA, DIEVA DZEMDĒTĀJA (108.)

From Prayers
Revision as of 08:03, 4 July 2017 by Convocatis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

SVĒTĀ MARIJA, DIEVA DZEMDĒTĀJA,
ticīgo visu Tu sargātāja.
Lūdz dzīves ceļā mums palīdzību
no sava Dēla, Svētā Marija!
Tu Pestītāju pasaulei nesi,
Tu ticīgajiem kā Māte esi.
No grēka briesmām, no elles liesmām
pasargi Tu mūs, Svētā Marija!
Zem krusta koka Tu savu Dēlu
reiz apraudāji ar sirdi žēlu.
Palīdz mums krustu nest pacietīgi
līdz dzīves galam, Svētā Marija!
Jaunava Svētā un pazemīgā,
izlūdz, lai mierā dzīvojam ilgā,
lai naids un nemiers zūd ļaužu starpā!
Sargi no kara, Svētā Marija!
Tev „Rožukroņi” ir daudzreiz vīti,
lai Māras zemē — saulaini rīti.
Tu mūsu tautu ņem patvērumā
uz visiem laikiem, Svētā Marija!
Māte visšķīstā un bezvainīgā,
debesīs mūžam Tu — svētlaimīgā.
Ved mūs pie rokas caur dzīves vētrām
uz debess mājām, Svētā Marija!