PRIECĪGS „ALLELUJA” (49.)

From Prayers
Revision as of 07:13, 4 July 2017 by Convocatis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

PRIECĪGS „ALLELUJA”
nebeidz sirdī skanēt.
Dievs no kapa piecels
jaunai dzīvei mani.
Lai cik tumsa dziļa,
lai cik nakts ir gara,
visām lietām pāri
Dieva spožums staro.
Jēzum naglu rētas
rokās, kājās svētās.
Manis dēļ Viņš cieta,
lai es laimē ietu.
Klusā sirdī dziļi
karstas ilgas kvēlo:
mīlēt Tevi, Jēzu,
Kā Tu mani mīli!