Difference between revisions of "Novenna Marijai, kas atraisa samezglojumus"

From Prayers
Jump to: navigation, search
(Created page with "Category:Novennas latviski Category:Latviešu Category:Kristiešu Category:Katoļu Jaunā gada pirmajās deviņās dienās vai jebkurā citā laikā, uztic...")
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 35: Line 35:
  
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
+
<hr/>
 
2. diena
 
2. diena
  
Line 53: Line 53:
 
6. Noslēguma lūgšana.  
 
6. Noslēguma lūgšana.  
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
+
<hr/>
 
3. diena
 
3. diena
  
Line 72: Line 72:
 
6. Noslēguma lūgšana.
 
6. Noslēguma lūgšana.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
+
<hr/>
 
4. diena  
 
4. diena  
  
Line 89: Line 89:
 
6. Noslēguma lūgšana.
 
6. Noslēguma lūgšana.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
+
<hr/>
 
5. diena
 
5. diena
  
Line 107: Line 107:
 
6. Noslēguma lūgšana.
 
6. Noslēguma lūgšana.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
+
<hr/>
 
6. diena  
 
6. diena  
  
Line 122: Line 122:
 
6. Noslēguma lūgšana.
 
6. Noslēguma lūgšana.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
+
<hr/>
 
7. diena
 
7. diena
  
Line 142: Line 142:
 
6. Noslēguma lūgšana.  
 
6. Noslēguma lūgšana.  
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
+
<hr/>
 
8. diena
 
8. diena
  
Line 159: Line 159:
 
6. Noslēguma lūgšana.
 
6. Noslēguma lūgšana.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
 
+
<hr/>
 
9. diena
 
9. diena
  

Latest revision as of 16:39, 17 November 2017


Jaunā gada pirmajās deviņās dienās vai jebkurā citā laikā, uzticēsim svētajai Dieva Mātei sarežģītās situācijas katrs savā, mūsu valsts un visas pasaules dzīvē, lūgsim, lai Dievmātes spēcīgo aizlūgumu dēļ, mēs ikviens saņemam Dieva žēlastības, kas mums visvairāk ir nepieciešamas. Lai Dievs atraisa tos mezglus, kas ir sasaistījuši mūsu dzīvi un laupa mums spēku, mieru un prieku.

Novenna Marijai, kas atraisa samezglojumus

1. diena

1. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
2. “Es atzīstos...” – lūgt piedošanu par saviem grēkiem un cieši apņemties laboties.
3. Pirmie trīs Rožukroņa noslēpumi (Šodien esam aicināti pārdomāt Kunga godības noslēpumus).

4. Lūgšana
Vismīļā Māte, Vissvētākā Jaunava Marija, tu, kas atraisi samezglojumus, kuri smacē tavus bērnus, sniedz man pretī savas saudzējošās rokas! Šodien es tev uzticu samezglojumu, kas mani nomāc, ... (noformulē to vārdos, ja iespējams) un visas negatīvās sekas, ko tas manā dzīvē izraisa. Es uzticu tev šo samezglojumu, kas mani nomoka, dara nelaimīgu un tik ļoti traucē sirdij brīvai vienoties ar tevi un ar tavu Dēlu Jēzu, manu Pestītāju. Lūdz par mani un par šo sarežģīto situāciju, svētā Dieva Māte!
Es vēršos pie tevis, Marija, kas atraisi samezglojumus, jo es uzticos tev un zinu, ka tu nekad neesi nicinājusi nevienu savu grēcīgo bērnu, kas sauc tevi palīgā. Es ticu, ka tu ar saviem aizlūgumiem vari atraisīt šo samezglojumu, jo Jēzus tev ir devis tādu varu.
Es ticu, ka tu piekritīsi šo sarežģīto situāciju atrisināt, jo tu esi mana Māte.
Es zinu, ka tu to darīsi, jo tu mani mīli ar paša Dieva mīlestību.
Paldies, mīļā Māte!
Marija, kas atraisi samezglojumus, lūdz Dievu par mani!

5. Atlikušie divi Rožukroņa noslēpumi.

6. Noslēguma lūgšana
Jaunava Marija, tu esi Māte, kas nekad nepamet nevienu bērnu, kurš tevi sauc palīgā. Tu esi Māte, kuras rokas aizvien darbojas savu bērnu labā, jo tā rīkoties tevi mudina mīlestība, kuru Dievs tev ir dāvājis, un bezgalīgā žēlsirdība, kas izplūst no tavas sirds. Marija, pievērs man savu līdzcietības pilno skatienu. Uzlūko samezglojumus, kas smacē manu dzīvi, un lūdz Dievu par mani!
Tu pazīsti manas sāpes un izmisumu. Tu zini, cik ļoti šie samezglojumi man laupa spēku un drosmi.
Marija, Dievs tev ir uzticējis spēju atraisīt samezglojumus savu bērnu dzīvē, tādēļ es ielieku savu dzīvi tavās rokās. Neviens nespēs tev to atņemt, pat ļaunais gars ne. Taviem pirkstiem neviens mezgls nav par ciešu, nav neviena, ko tu nespētu atraisīt.
Spēcīgā Māte, saņem šodien no manis šo samezglojumu ... (noformulē to vārdos, ja iespējams). Aizbilsti par mani Jēzum, tavam dievišķajam Dēlam. Es lūdzu, lai Dieva godam tu atraisi šo samezglojumu uz mūžīgiem laikiem. Es ceru uz tevi.
Svētā Jaunava Marija, tu esi vienīgā mierinātāja, ko Dievs man ir devis, tu stiprini manus vājos spēkus, tu esi bagātība manā postā, un tu dāvā brīvību no visa, kas man liedz būt kopā ar Kristu.
Uzklausi manu saucienu!
Esi par mani nomodā, vadi mani, sargā mani! Tu esi mans drošais patvērums.
Marija, kas atraisi samezglojumus, lūdz Dievu par mani!

7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.


2. diena

Kas meklē žēlastību, tas to atrod Marijas rokās.

1. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
2. “Es atzīstos...” – lūgt piedošanu par saviem grēkiem un cieši apņemties laboties.
3. Pirmie trīs Rožukroņa noslēpumi (Šodien esam aicināti pārdomāt Kunga atnākšanas noslēpumus).

4. Lūgšana
Marija, mīļā Māte, visu žēlastību avots, mana sirds šodien vēršas pie tevis. Es atzīstu, ka esmu grēcinieks, un tāpēc man ir nepieciešama tava palīdzība. Mana egoisma un kurnēšanas dēļ un tādēļ, ka man tik ļoti trūkst dāsnuma un pazemības, es bieži neesmu saņēmis žēlastības, kuras tu ar saviem aizlūgumiem man gūsti.
Šodien es vēršos pie tevis, Marija, kas atraisi samezglojumus, lai tu lūdz savu Dēlu Jēzu un Viņš man dāvā sirdsskaidrību, atraisīšanos no grēka, pazemību un paļāvību. Es izdzīvošu šo dienu, praktizējot šos tikumus. Es to veltīšu tev kā savas mīlestības apliecinājumu.
Es ielieku tavās rokās šo samezglojumu ... (noformulē to vārdos, ja iespējams), kas liek šķēršļus tam, ka manā dzīvē atmirdzētu Dieva godība.
Marija, kas atraisi samezglojumus, lūdz Dievu par mani!

5. Atlikušie divi Rožukroņa noslēpumi.
6. Noslēguma lūgšana. 7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.


3. diena

Marija veltīja Dievam katru savas dienas mirkli.

1. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
2. “Es atzīstos...” – lūgt piedošanu par saviem grēkiem un cieši apņemties laboties.
3. Pirmie trīs Rožukroņa noslēpumi (Šodien esam aicināti pārdomāt Kunga godības noslēpumus).

4. Lūgšana
Marija, Vidutāja starp Dievu un cilvēkiem, Debesu Karaliene! Tavas rokas saņem un izdala Karaļa bagātības – es lūdzu, uzlūko mani ar labvēlību un žēlsirdību! Es ielieku tavās rokās šo savas dzīves samezglojumu ... (noformulē to vārdos, ja iespējams), kā arī kurnēšanu un rūgtumu, ko tas izraisa.
Debesu Tēvs, es lūdzu, lai Tu man piedod manus pārkāpumus. Un palīdzi arī man piedot visiem cilvēkiem, kas apzināti vai neapzināti ir šo samezglojumu veicinājuši. Kungs, Tu spēsi to atraisīt saskaņā ar manas paļāvības lielumu.
Piesaucot tavu aizbildniecību, mīļā Māte, un tava Dēla Jēzus vārdā es piedodu šiem cilvēkiem. Es piedodu arī pats sev uz visiem laikiem, mācoties no mana Kunga Jēzus Kristus, kurš spēja piedot, kaut gan Viņam tika nodarīta tik liela pārestība.
Paldies tev, Marija, kas atraisi samezglojumus, – paldies par to, ka tu atraisīsi manā sirdī rūgtuma mezglu un atrisināsi sarežģīto situāciju, ko tev uzticu.
Marija, kas atraisi samezglojumus, lūdz Dievu par mani!

5. Atlikušie divi Rožukroņa noslēpumi.
6. Noslēguma lūgšana. 7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.


4. diena

Kas vēlas saņemt žēlastību, vēršas pie Marijas.

1. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
2. “Es atzīstos...” – lūgt piedošanu par saviem grēkiem un cieši apņemties laboties.
3. Pirmie trīs Rožukroņa noslēpumi (Šodien esam aicināti pārdomāt Kunga atnākšanas noslēpumus).

4. Lūgšana
Vissvētā, vismīļā Māte, kas neatraidi nevienu, kurš tevi meklē, – iežēlojies par mani! Es uzticu tavām rokām šo samezglojumu ... (noformulē to vārdos, ja iespējams). Tas laupa mieru manai sirdij un atņem dvēselei spēku, tas mani kavē pilnībā uzticēt sevi Kungam, lai ar visu sirdi kalpotu Viņam.
Atraisi šo samezglojumu manā dzīvē, Māt! Lūdz Jēzum, lai Viņš dziedina manu kūtro ticību, tā ka to nespētu iedragāt pārbaudījumu akmeņi, kurus sastopu savā ceļā. Mīļā Māte, nāc šajā ceļā kopā ar mani, lai es apzinos, ka pārbaudījumi patiesībā man nāk par labu – tie māca izbeigt žēloties, pateikties par visu un smaidīt pārliecībā par tavu palīdzību.
Marija, kas atraisi samezglojumus, lūdz Dievu par mani!

5. Atlikušie divi Rožukroņa noslēpumi.
6. Noslēguma lūgšana. 7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.


5. diena

Marija ir saule, kuras siltumu saņem ikviens.

1. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
2. “Es atzīstos...” – lūgt piedošanu par saviem grēkiem un cieši apņemties laboties.
3. Pirmie trīs Rožukroņa noslēpumi (Šodien esam aicināti pārdomāt Kunga ciešanu noslēpumus).

4. Lūgšana
Marija, kas atraisi samezglojumus, tu, kas esi dāsna un līdzcietības pilna, es vēršos pie tevis, lai no jauna ieliktu tavās rokās samezglojumu, kas mani nomāc, ... (noformulē to vārdos, ja iespējams). Lai Dievs man dāvā savu gudrību, un lai, risinot šīs grūtības, es rīkojos Svētā Gara gaismā.
Neviens nekad nav tevi redzējis dusmīgu, gluži otrādi – tavi vārdi vienmēr bija tik lēnprātīgi, ka tevī varēja skatīt Dieva sirdi. Lai es atgūstu brīvību no rūgtuma, dusmām un naida, ko šis samezglojums ir radījis manā sirdī.
Vismīļā Māte, izlūdz man lēnprātību un gudrību, lai es iemācos visu pārdomāt sirds klusumā. Un, tāpat kā tu to reiz darīji Vasarsvētkos, lūdz par mani Jēzu, lai es savā dzīvē saņemtu jaunu Svētā Gara iz¬liešanos. Nāc pār mani, Dieva Gars!
Marija, kas atraisi samezglojumus, lūdz Dievu par mani!

5. Atlikušie divi Rožukroņa noslēpumi.
6. Noslēguma lūgšana. 7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.


6. diena

Marija ir mūsu spēcīgā Aizbildne Dieva priekšā.

1. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
2. “Es atzīstos...” – lūgt piedošanu par saviem grēkiem un cieši apņemties laboties.
3. Pirmie trīs Rožukroņa noslēpumi (Šodien esam aicināti pārdomāt Kunga godības noslēpumus).
4. Lūgšana Žēlsirdības Karaliene, es ielieku tavās rokās samezglojumu, kas mani nomāc, ... (noformulē to vārdos, ja iespējams) un lūdzu – lai Dievs tavu aizlūgumu dēļ pārveido manu sirdi un dara pacietīgu, kamēr šis samezglojums tiks atraisīts. Māci man klausīties tava Dēla vārdos! Māci man uzticību Grēksūdzes sakramentam un svētajai Komūnijai! Visbeidzot – paliec ar mani! Sagatavo manu sirdi tam, lai kopā ar eņģeļiem es drīkstētu priecāties par žēlastību, ko tu man iegūsi ar savu aizbildniecību. Marija, kas atraisi samezglojumus, lūdz Dievu par mani!

5. Atlikušie divi Rožukroņa noslēpumi.
6. Noslēguma lūgšana. 7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.


7. diena

Tu esi skaista, Marija, tu esi bez jebkāda grēka traipa.

1. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
2. “Es atzīstos...” – lūgt piedošanu par saviem grēkiem un cieši apņemties laboties.
3. Pirmie trīs Rožukroņa noslēpumi (Šodien esam aicināti pārdomāt Kunga publiskās dzīves notikumus – Rožukroņa Gaismas daļas noslēpumus).

4. Lūgšana
Visšķīstā Māte, es šodien vēršos pie tevis un lūdzu, lai tu atraisi samezglojumu, kas apgrūtina manu dzīvi, ... (noformulē to vārdos, ja iespējams) un atbrīvo mani no ļaunā varas. Dievs tev ir piešķīris neizsakāmu varu pār ļaunajiem gariem.
Šodien es atsakos no jebkādām saitēm, kas mani ar viņiem vieno. Es apliecinu, ka Jēzus ir mans vie¬nīgais Kungs un Pestītājs.
Marija, kas atraisi samezglojumus, satriec čūskas galvu! Iznīcini slazdus, kas šos mezglus manā dzīvē izraisījuši.
Paldies, mīļo Māt!
Kungs, atbrīvo mani ar Tavām vissvētajām Asinīm!
Marija, kas atraisi samezglojumus, lūdz Dievu par mani!

5. Atlikušie divi Rožukroņa noslēpumi.
6. Noslēguma lūgšana. 7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.


8. diena

Marija, tu esi Jeruzalemes godība, tu esi savas tautas gods.

1. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
2. “Es atzīstos...” – lūgt piedošanu par saviem grēkiem un cieši apņemties laboties.
3. Pirmie trīs Rožukroņa noslēpumi (Šodien esam aicināti pārdomāt Kunga ciešanu noslēpumus).

4. Lūgšana
Jaunava un Dieva Māte, kas esi žēlastības pilnā, – iežēlojies par mani, savu bērnu, un atraisi samezglojumu, kas nomāc manu sirdi, ... (noformulē to vārdos, ja iespējams).
Man ir tik ļoti vajadzīgs, lai tu mani apmeklētu, kā reiz apmeklēji savu māsīcu Elizabeti. Atnes man Jēzu, lai Viņš man atnes Svēto Garu. Māci man būt drosmīgam, priecīgam un pazemīgam, māci man ticēt! Lūdz par mani, lai, tāpat kā Elizabete, es tieku Svētā Gara piepildīts. Es vēlos, lai tu esi mana Māte un Karaliene. Es vēlos būt tavs draugs. Es tev dāvāju savu sirdi un visu, kas man pieder, – savas mājas, ģimeni un visu, ko Dievs man uzticējis, gan taustāmās lietas, gan dvēseles dārgumus. Es piederu tev uz visiem laikiem. Dāvā man savu sirdi, lai es spētu darīt visu, ko Jēzus no manis gaida.
Marija, kas atraisi samezglojumus, lūdz Dievu par mani!

5. Atlikušie divi Rožukroņa noslēpumi.
6. Noslēguma lūgšana. 7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.


9. diena

Paļāvības pilni dosimies pie žēlastības troņa!

1. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
2. “Es atzīstos...” – lūgt piedošanu par saviem grēkiem un cieši apņemties laboties.
3. Pirmie trīs Rožukroņa noslēpumi (Šodien esam aicināti pārdomāt Kunga atnākšanas noslēpumus).

4. Lūgšana
Vissvētā Māte, mūsu Aizstāve!
Es vēlos tev pateikties par to, ka tu atraisi samezglojumu, kas nomāca manu dzīvi, ... (noformulē to vārdos, ja iespējams). Tu zini, kādas sāpes tas radīja.
Paldies, Māt, ka savā žēlsirdībā tu noslauki manas asaras. Paldies, ka tu ļauj man patverties tavās rokās un saņemt žēlastību no Dieva.
Marija, kas atraisi samezglojumus, mana vismīļā Māte, es tev pateicos, ka tu atraisi manas dzīves mezglus.
Ietērp mani savas mīlestības mētelī, dāvā man savu mieru un aizsardzību.
Marija, kas atraisi samezglojumus, lūdz Dievu par mums!

5. Atlikušie divi Rožukroņa noslēpumi.
6. Noslēguma lūgšana. 7. Svētā krusta zīme – Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.