MARIJU MĒS SVEICINĀSIM (110.)

From Prayers
Revision as of 08:04, 4 July 2017 by Convocatis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

MARIJU MĒS SVEICINĀSIM,
ar eņģeļiem godināsim!
Viņa ir no grēka brīva —
Dieva Māte bezvainīga.
Ienāca kad Ilzes mājās,
Viņa visus sveicināja:
Jānis priekā sakustējās,
sveikdams Jēzu mātes miesās.
Betlēmes vārds visur slavēts
piedzima tur Kungs visvarens.
Patiesi, tās mājas svētas,
kurās apmetās Kungs Jēzus.
Dieva Māte bezvainīga
Svētnīcā ar bērnu bija,
baložus tā upurēja,
likumu tā izpildīja.
Svētnīcā Bērns Jēzus gāja,
— kādreiz Rakstus izskaidroja —
mācītie to uzklausīja,
par to brīnums visiem bija.
Pa to laiku Dieva Māte
Bērnu meklē lielās sāpēs.
Tikai trešā dienā redz to
— savu Jēzu pazaudēto.
Dieva Māte, māci mani
nepazaudēt Jēzu mūžam:
žēlastībā vienmēr dzīvot,
uzticīgi Dievam kalpot!