KUNGS JĒZUS DZĪVS IR UZCĒLIES (50.)

From Prayers
Revision as of 11:54, 30 June 2017 by En-editor (talk | contribs) (Created page with "<!--RID123-->Content Category:Latviešu_LIELDIENU DZIESMAS Category:Latviešu Category:Christian Category:Catholic KUNGS JĒZUS DZĪVS IR...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

KUNGS JĒZUS DZĪVS IR UZCĒLIES,

no kapa akmens novēlies,

vien baltās drēbes palika,

kur svētā Miesa dusēja.


Aiz bailēm sargi drebēja,

kad brīnumu šo redzēja:

kā dievišķīgā spožumā

Kungs Jēzus kapu atstāja.


Uz kapu steidzas sievietes,

tās dārgās smaržu zāles nes,

lai savu Kungu godināt

un Viņa miesu iesvaidīt.


Tās bēdās runā skumīgi

Kas novels smago akmeni?

Bet, tuvu pienākot, tās redz,

ka akmens pats jau novēlies!


Teic sievām Dieva eņģelis:

„Te pravietojums piepildīts.

Ir Jēzus godā uzcēlies

Un mācekļus Viņš sastapt ies.”


Nav mūžam kaunā palicis,

kas Kungam Jēzum ticējis.

Var sabrukt zeme, debesis —

Viņš savus vārdus piepildīs.