Difference between revisions of "KUNGS JĒZUS DZĪVS IR UZCĒLIES (50.)"

From Prayers
Jump to: navigation, search
(Created page with "<!--RID123-->Content Category:Latviešu_LIELDIENU DZIESMAS Category:Latviešu Category:Christian Category:Catholic KUNGS JĒZUS DZĪVS IR...")
 
 
Line 1: Line 1:
<!--RID123-->[[Category:Content|Content]]
+
<!--RID123-->
 +
[[Category:Content|Content]]
 
[[Category:Latviešu_LIELDIENU DZIESMAS]]
 
[[Category:Latviešu_LIELDIENU DZIESMAS]]
 +
[[Category:Novennas]]
 
[[Category:Latviešu]]
 
[[Category:Latviešu]]
 
[[Category:Kristiešu]]
 
[[Category:Kristiešu]]
 
[[Category:Katoļu]]
 
[[Category:Katoļu]]
 
KUNGS JĒZUS DZĪVS IR UZCĒLIES,
 
KUNGS JĒZUS DZĪVS IR UZCĒLIES,
 
 
no kapa akmens novēlies,
 
no kapa akmens novēlies,
 
 
vien baltās drēbes palika,  
 
vien baltās drēbes palika,  
 
 
kur svētā Miesa dusēja.  
 
kur svētā Miesa dusēja.  
 
 
 
 
Aiz bailēm sargi drebēja,
 
Aiz bailēm sargi drebēja,
 
 
kad brīnumu šo redzēja:
 
kad brīnumu šo redzēja:
 
 
kā dievišķīgā spožumā
 
kā dievišķīgā spožumā
 
 
Kungs Jēzus kapu atstāja.  
 
Kungs Jēzus kapu atstāja.  
 
 
 
 
Uz kapu steidzas sievietes,
 
Uz kapu steidzas sievietes,
 
 
tās dārgās smaržu zāles nes,
 
tās dārgās smaržu zāles nes,
 
 
lai savu Kungu godināt
 
lai savu Kungu godināt
 
 
un Viņa miesu iesvaidīt.  
 
un Viņa miesu iesvaidīt.  
 
 
 
 
Tās bēdās runā skumīgi
 
Tās bēdās runā skumīgi
 
 
Kas novels smago akmeni?
 
Kas novels smago akmeni?
 
 
Bet, tuvu pienākot, tās redz,
 
Bet, tuvu pienākot, tās redz,
 
 
ka akmens pats jau novēlies!
 
ka akmens pats jau novēlies!
 
 
 
 
Teic sievām Dieva eņģelis:
 
Teic sievām Dieva eņģelis:
 
 
„Te pravietojums piepildīts.
 
„Te pravietojums piepildīts.
 
 
Ir Jēzus godā uzcēlies
 
Ir Jēzus godā uzcēlies
 
 
Un mācekļus Viņš sastapt ies.”
 
Un mācekļus Viņš sastapt ies.”
 
 
 
 
Nav mūžam kaunā palicis,
 
Nav mūžam kaunā palicis,
 
 
kas Kungam Jēzum ticējis.
 
kas Kungam Jēzum ticējis.
 
 
Var sabrukt zeme, debesis —
 
Var sabrukt zeme, debesis —
 
 
Viņš savus vārdus piepildīs.
 
Viņš savus vārdus piepildīs.

Latest revision as of 09:14, 4 July 2017

KUNGS JĒZUS DZĪVS IR UZCĒLIES,
no kapa akmens novēlies,
vien baltās drēbes palika,
kur svētā Miesa dusēja.
Aiz bailēm sargi drebēja,
kad brīnumu šo redzēja:
kā dievišķīgā spožumā
Kungs Jēzus kapu atstāja.
Uz kapu steidzas sievietes,
tās dārgās smaržu zāles nes,
lai savu Kungu godināt
un Viņa miesu iesvaidīt.
Tās bēdās runā skumīgi
Kas novels smago akmeni?
Bet, tuvu pienākot, tās redz,
ka akmens pats jau novēlies!
Teic sievām Dieva eņģelis:
„Te pravietojums piepildīts.
Ir Jēzus godā uzcēlies
Un mācekļus Viņš sastapt ies.”
Nav mūžam kaunā palicis,
kas Kungam Jēzum ticējis.
Var sabrukt zeme, debesis —
Viņš savus vārdus piepildīs.