Difference between revisions of "I NEDĒĻA • PIEKTDIENA • VESPERES"

From Prayers
Jump to: navigation, search
(Created page with "<!--RID226-->Content Category:Latviešu_Vesperes Category:Latviešu Category:Christian Category:Catholic <cite>I NEDĒĻA • PIEKTDIENA...")
 
 
Line 1: Line 1:
<!--RID226-->[[Category:Content|Content]]
+
<!--RID226-->
 +
[[Category:Content|Content]]
 
[[Category:Vesperes latviski]]
 
[[Category:Vesperes latviski]]
 +
[[Category:Dziesmas]]
 
[[Category:Latviešu]]
 
[[Category:Latviešu]]
 
[[Category:Kristiešu]]
 
[[Category:Kristiešu]]
 
[[Category:Katoļu]]
 
[[Category:Katoļu]]
 
<cite>I NEDĒĻA • PIEKTDIENA •  VESPERES</cite>
 
<cite>I NEDĒĻA • PIEKTDIENA •  VESPERES</cite>
 
 
   
 
   
 
 
V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.  
 
V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.  
 
 
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.  
 
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.  
 
 
 
 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *  
 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *  
 
 
un Svētajam Garam,  
 
un Svētajam Garam,  
 
 
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *  
 
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *  
 
 
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.  
 
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.  
 
+
<hr/>Himna
 
 
 
 
----Himna
 
 
 
 
Dievs Tēvs, Tu visa Radītājs,  
 
Dievs Tēvs, Tu visa Radītājs,  
 
 
pēc Tavas gribas pasaule
 
pēc Tavas gribas pasaule
 
 
ar visām savām problēmām
 
ar visām savām problēmām
 
 
iet pretī dienai pastarai.
 
iet pretī dienai pastarai.
 
 
   
 
   
 
 
Tavs vārda spēks lai panāk to,  
 
Tavs vārda spēks lai panāk to,  
 
 
kas mūsu sirdis aplaimo,  
 
kas mūsu sirdis aplaimo,  
 
 
Kungs, mūsu prātus apskaidro,  
 
Kungs, mūsu prātus apskaidro,  
 
 
un dari, lai Tev sekojam!  
 
un dari, lai Tev sekojam!  
 
 
   
 
   
 
 
No Tava vārda dievišķā  
 
No Tava vārda dievišķā  
 
 
kas saņem žēlastību sev,  
 
kas saņem žēlastību sev,  
 
 
tas priecīgs pārvar grūtības,  
 
tas priecīgs pārvar grūtības,  
 
 
un pateicas tev lūgšanā.  
 
un pateicas tev lūgšanā.  
 
 
   
 
   
 
 
No kūtrības, Kungs, sargā mūs  
 
No kūtrības, Kungs, sargā mūs  
 
 
un saviem ļaudīm drosmi dod,
 
un saviem ļaudīm drosmi dod,
 
 
lai spētu Tevi iemīlēt
 
lai spētu Tevi iemīlēt
 
 
un vienīgi Tev piederēt.
 
un vienīgi Tev piederēt.
 
 
 
 
Dievs Tēvs, Tu visu dāvā mums,
 
Dievs Tēvs, Tu visu dāvā mums,
 
 
un līdz ar Tevi - Dēls vienmēr.
 
un līdz ar Tevi - Dēls vienmēr.
 
 
Jūs vieno Gars. Šis noslēpums
 
Jūs vieno Gars. Šis noslēpums
 
 
lai svētī mūsu dzīvi šo. Amen.
 
lai svētī mūsu dzīvi šo. Amen.
 
+
<hr/>Psalmodijs
----Psalmodijs
 
 
 
 
1. ant. Kungs, dziedini manu dvēseli: es esmu grēkojis pret Tevi.  
 
1. ant. Kungs, dziedini manu dvēseli: es esmu grēkojis pret Tevi.  
 
 
 
 
Psalms 41 (40)
 
Psalms 41 (40)
 
 
 
 
2 Svētīgs ir tas, kurš domā par nabagu.*  
 
2 Svētīgs ir tas, kurš domā par nabagu.*  
 
 
Nelaimes dienā Kungs viņu izglābs.  
 
Nelaimes dienā Kungs viņu izglābs.  
 
 
3 Kungs viņu sargās un viņu uzturēs dzīvu,+  
 
3 Kungs viņu sargās un viņu uzturēs dzīvu,+  
 
 
un laimīgu darīs viņu virs zemes,*  
 
un laimīgu darīs viņu virs zemes,*  
 
 
un nenodos viņu viņa ienaidnieku varā.  
 
un nenodos viņu viņa ienaidnieku varā.  
 
 
4 Kungs viņam sniegs palīdzību viņa sāpju gultā.*  
 
4 Kungs viņam sniegs palīdzību viņa sāpju gultā.*  
 
 
Visu viņa gultu nomainīs viņa slimības laikā.  
 
Visu viņa gultu nomainīs viņa slimības laikā.  
 
 
     5 Es sacīju: “Kungs, apžēlojies par mani!*  
 
     5 Es sacīju: “Kungs, apžēlojies par mani!*  
 
 
     Izdziedini mani, jo es esmu grēkojis pret Tevi!”  
 
     Izdziedini mani, jo es esmu grēkojis pret Tevi!”  
 
 
6 Mani ienaidnieki runāja man ļaunu:*  
 
6 Mani ienaidnieki runāja man ļaunu:*  
 
 
“Kad viņš nomirs un iznīks viņa vārds?”  
 
“Kad viņš nomirs un iznīks viņa vārds?”  
 
 
7 Un, ja kāds atnāk apraudzīt, viņš runā tukšības,+  
 
7 Un, ja kāds atnāk apraudzīt, viņš runā tukšības,+  
 
 
viņa sirds krāj sevī naidu,*  
 
viņa sirds krāj sevī naidu,*  
 
 
viņš iziet ārā un aprunā.  
 
viņš iziet ārā un aprunā.  
 
 
8 Visi mani ienaidnieki tenko reizē pret mani,*  
 
8 Visi mani ienaidnieki tenko reizē pret mani,*  
 
 
domā pret mani ļaunu:  
 
domā pret mani ļaunu:  
 
 
     9 “Pār viņu ir nākusi ļauna sērga.*  
 
     9 “Pār viņu ir nākusi ļauna sērga.*  
 
 
     Kas ir apgūlies, tas nu vairs necelsies.”  
 
     Kas ir apgūlies, tas nu vairs necelsies.”  
 
 
10 Pat mans draugs, uz kuru es cerēju, kurš ēda manu maizi,*
 
10 Pat mans draugs, uz kuru es cerēju, kurš ēda manu maizi,*
 
 
pret mani pacēla papēdi.
 
pret mani pacēla papēdi.
 
 
     11 Bet Tu, Kungs, apžēlojies par mani un mani piecel,*  
 
     11 Bet Tu, Kungs, apžēlojies par mani un mani piecel,*  
 
 
     un es viņiem atmaksāšu.  
 
     un es viņiem atmaksāšu.  
 
 
12 No tā es pazīšu, ka Tu esi man labvēlīgs,*  
 
12 No tā es pazīšu, ka Tu esi man labvēlīgs,*  
 
 
ka mans ienaidnieks nepriecāsies par mani.  
 
ka mans ienaidnieks nepriecāsies par mani.  
 
 
     13 Bet manas nevainības dēļ Tu mani pieņemsi,*  
 
     13 Bet manas nevainības dēļ Tu mani pieņemsi,*  
 
 
     un uz mūžiem nostādīsi sava vaiga priekšā.  
 
     un uz mūžiem nostādīsi sava vaiga priekšā.  
 
 
14 Kungs, Izraēļa Dievs, lai ir slavēts*  
 
14 Kungs, Izraēļa Dievs, lai ir slavēts*  
 
 
no mūžības mūžībā! Amen! Amen!  
 
no mūžības mūžībā! Amen! Amen!  
 
 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
 
 
un Svētajam Garam,
 
un Svētajam Garam,
 
 
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
 
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
 
 
un mūžīgi mūžam. Amen.
 
un mūžīgi mūžam. Amen.
 
 
 
 
Ant. Kungs, dziedini manu dvēseli: es esmu grēkojis pret Tevi.  
 
Ant. Kungs, dziedini manu dvēseli: es esmu grēkojis pret Tevi.  
 
+
<hr/>2. ant. Debespulku Kungs ir ar mums; Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.  
----2. ant. Debespulku Kungs ir ar mums; Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Psalms 46 (45)  
 
Psalms 46 (45)  
 
 
 
 
2 Dievs mums ir patvērums un stiprums,*  
 
2 Dievs mums ir patvērums un stiprums,*  
 
 
pie Viņa viegli atrast palīdzību bēdās;  
 
pie Viņa viegli atrast palīdzību bēdās;  
 
 
3 Tādēļ mēs nebaidīsimies, pat ja sabruks zeme*  
 
3 Tādēļ mēs nebaidīsimies, pat ja sabruks zeme*  
 
 
un kalni nogrims jūras dzelmē.  
 
un kalni nogrims jūras dzelmē.  
 
 
4 Lai krāc un bangojas tās ūdeņi*  
 
4 Lai krāc un bangojas tās ūdeņi*  
 
 
un kalni lai nodreb no tās uzplūdiem.  
 
un kalni lai nodreb no tās uzplūdiem.  
 
 
5 Upju straumes iepriecina Dieva pilsētu,*  
 
5 Upju straumes iepriecina Dieva pilsētu,*  
 
 
Visaugstā svēto mājokli.  
 
Visaugstā svēto mājokli.  
 
 
6 Dievs ir tās vidū, tā satriekta netiks,*  
 
6 Dievs ir tās vidū, tā satriekta netiks,*  
 
 
rīta agrumā Dievs tai palīdzēs.  
 
rīta agrumā Dievs tai palīdzēs.  
 
 
7 Tautas kurnēja, sacēlās valstis.*  
 
7 Tautas kurnēja, sacēlās valstis.*  
 
 
Viņš pacēla savu balsi, izkusa zeme.  
 
Viņš pacēla savu balsi, izkusa zeme.  
 
 
8 Debespulku Kungs ir ar mums.*  
 
8 Debespulku Kungs ir ar mums.*  
 
 
Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.  
 
Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.  
 
 
9 Nāciet un skatieties Kunga darbus,*  
 
9 Nāciet un skatieties Kunga darbus,*  
 
 
kādas apbrīnojamas lietas Viņš ir darījis virs zemes.  
 
kādas apbrīnojamas lietas Viņš ir darījis virs zemes.  
 
 
Viņš izbeidz karus līdz pat zemes robežām,+  
 
Viņš izbeidz karus līdz pat zemes robežām,+  
 
 
10 Viņš salauž lokus un sadauza šķēpus,*  
 
10 Viņš salauž lokus un sadauza šķēpus,*  
 
 
un ugunī sadedzina vairogus.  
 
un ugunī sadedzina vairogus.  
 
 
11 Rimstieties un atzīstiet Mani par Dievu:*  
 
11 Rimstieties un atzīstiet Mani par Dievu:*  
 
 
Visaugsto starp tautām, Visaugsto virs zemes!  
 
Visaugsto starp tautām, Visaugsto virs zemes!  
 
 
12 Debespulku Kungs ir ar mums,*  
 
12 Debespulku Kungs ir ar mums,*  
 
 
Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.  
 
Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.  
 
 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
 
 
un Svētajam Garam,
 
un Svētajam Garam,
 
 
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
 
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
 
 
un mūžīgi mūžam. Amen.
 
un mūžīgi mūžam. Amen.
 
 
 
 
Ant. Debespulku Kungs ir ar mums; Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.
 
Ant. Debespulku Kungs ir ar mums; Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.
 
+
<hr/>3. ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga priekšā, Kungs.  
----3. ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga priekšā, Kungs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dziedājums Atkl 15, 3-4
 
Dziedājums Atkl 15, 3-4
 
 
 
 
3 Lieli un apbrīnojami Tavi darbi,*  
 
3 Lieli un apbrīnojami Tavi darbi,*  
 
 
Kungs, Dievs visvarenais;
 
Kungs, Dievs visvarenais;
 
 
taisnīgi un patiesi Tavi ceļi,*  
 
taisnīgi un patiesi Tavi ceļi,*  
 
 
tautu Ķēniņ!  
 
tautu Ķēniņ!  
 
 
4 Kas Tevis, Kungs, lai nebītos*  
 
4 Kas Tevis, Kungs, lai nebītos*  
 
 
un lai neslavētu Tavu vārdu?  
 
un lai neslavētu Tavu vārdu?  
 
 
Jo Tu vienīgais Svētais!,+  
 
Jo Tu vienīgais Svētais!,+  
 
 
tādēļ, ka visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tavā priekšā*
 
tādēļ, ka visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tavā priekšā*
 
 
tādēļ, ka Tavi lēmumi kļuvuši zināmi.  
 
tādēļ, ka Tavi lēmumi kļuvuši zināmi.  
 
 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
 
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
 
 
un Svētajam Garam,
 
un Svētajam Garam,
 
 
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
 
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
 
 
un mūžīgi mūžam. Amen.
 
un mūžīgi mūžam. Amen.
 
 
 
 
Ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga priekšā, Kungs.
 
Ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga priekšā, Kungs.
 
+
<hr/>Lasījums  Rom 15, 1-3
----Lasījums  Rom 15, 1-3
 
 
 
 
Mums, stiprajiem, jācieš vājo trūkumi, un mēs nedrīkstam sev izpatikt. Katrs no jums lai izpatīk savam tuvākajam uz labu, lai viņu celtu! Arī Kristus neizpatika sev, bet kā rakstīts: To zaimi, kas Tevi zaimo, krita uz mani.  
 
Mums, stiprajiem, jācieš vājo trūkumi, un mēs nedrīkstam sev izpatikt. Katrs no jums lai izpatīk savam tuvākajam uz labu, lai viņu celtu! Arī Kristus neizpatika sev, bet kā rakstīts: To zaimi, kas Tevi zaimo, krita uz mani.  
 
 
Atbilde
 
Atbilde
 
 
V. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja*
 
V. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja*
 
 
savās asinīs.  
 
savās asinīs.  
 
 
R. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja*
 
R. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja*
 
 
savās asinīs.  
 
savās asinīs.  
 
 
V. Viņš mūs darīja Dievam par valstību un priesteriem.*  
 
V. Viņš mūs darīja Dievam par valstību un priesteriem.*  
 
 
R. Savās asinīs.  
 
R. Savās asinīs.  
 
 
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
 
V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
 
 
un Svētajam Garam.  
 
un Svētajam Garam.  
 
 
R. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja*
 
R. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja*
 
 
savās asinīs.
 
savās asinīs.
 
 
<cite>Magnificat
 
<cite>Magnificat
 
 
Antifona:  
 
Antifona:  
 
+
Kungs uzņēma mūs, savus kalpus, atcerēdamies savu žēlsirdību. </cite><hr/>{{Magnificat}}<cite>Lūgumi</cite><hr/>
Kungs uzņēma mūs, savus kalpus, atcerēdamies savu žēlsirdību. </cite>----{{Magnificat}}<cite>Lūgumi</cite>----
 
 
 
 
Lai slavēts Dievs, kas labvēlīgi uzlūko trūkumcietēju lūgšanas un izsalkušos piepilda labumiem; ar paļāvību pazemīgi lūgsim Viņu:
 
Lai slavēts Dievs, kas labvēlīgi uzlūko trūkumcietēju lūgšanas un izsalkušos piepilda labumiem; ar paļāvību pazemīgi lūgsim Viņu:
 
 
R. Kungs, rādi mums Savu žēlsirdību!
 
R. Kungs, rādi mums Savu žēlsirdību!
 
 
 
 
• Kungs, vismīļais Tēvs, mēs Tevi lūdzam par Tavas Baznīcas cietējiem locekļiem,
 
• Kungs, vismīļais Tēvs, mēs Tevi lūdzam par Tavas Baznīcas cietējiem locekļiem,
 
 
- kuru galva, pacelts krusta kokā, upurēja pilnīgo vakara upuri.
 
- kuru galva, pacelts krusta kokā, upurēja pilnīgo vakara upuri.
 
 
• Atbrīvo sagūstītos, apgaismo aklos,
 
• Atbrīvo sagūstītos, apgaismo aklos,
 
 
- ņem savā gādībā bāreņus  un atraitnes.  
 
- ņem savā gādībā bāreņus  un atraitnes.  
 
 
• Ietērp gara bruņās visus ticīgos,
 
• Ietērp gara bruņās visus ticīgos,
 
 
- lai viņi spētu pastāvēt pret ļaunā uzbrukumiem.
 
- lai viņi spētu pastāvēt pret ļaunā uzbrukumiem.
 
 
• Kungs esi mums līdzās mūsu nāves stundā,  
 
• Kungs esi mums līdzās mūsu nāves stundā,  
 
 
- lai mēs, izturējuši ticībā, varētu no šīs pasaules ieiet Tavā mierā.  
 
- lai mēs, izturējuši ticībā, varētu no šīs pasaules ieiet Tavā mierā.  
 
 
• Ieved mirušos tai gaismā, kurā Tu mājo,
 
• Ieved mirušos tai gaismā, kurā Tu mājo,
 
 
- lai viņi varētu Tevi skatīt mūžīgi.
 
- lai viņi varētu Tevi skatīt mūžīgi.
 
 
Tēvs mūsu...  
 
Tēvs mūsu...  
 
 
Lūgšana     
 
Lūgšana     
 
 
Tevi lūdzam, Kungs, dāvā mums, Taviem kalpiem, žēlastību, lai mēs, mācoties no Tava Dēla ciešanām, vienmēr ar prieku nestu Viņa maigo jūgu. Kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
 
Tevi lūdzam, Kungs, dāvā mums, Taviem kalpiem, žēlastību, lai mēs, mācoties no Tava Dēla ciešanām, vienmēr ar prieku nestu Viņa maigo jūgu. Kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
 
 
R. Amen.
 
R. Amen.
 
 
 
 
  Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē!  
 
  Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē!  
 
 
R. Amen.  
 
R. Amen.  
 
 
 
 
  
 
Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi:
 
Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi:
 
 
 
 
V. Dievs Kungs lai ir ar jums.
 
V. Dievs Kungs lai ir ar jums.
 
 
R. Kungs ir ar tevi.
 
R. Kungs ir ar tevi.
 
 
V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars.
 
V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars.
 
 
R. Amen.
 
R. Amen.
 
 
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada.
 
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada.
 
 
R. Pateicība Dievam.
 
R. Pateicība Dievam.

Latest revision as of 10:17, 4 July 2017

I NEDĒĻA • PIEKTDIENA • VESPERES

V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.


Himna

Dievs Tēvs, Tu visa Radītājs,
pēc Tavas gribas pasaule
ar visām savām problēmām
iet pretī dienai pastarai.

Tavs vārda spēks lai panāk to,
kas mūsu sirdis aplaimo,
Kungs, mūsu prātus apskaidro,
un dari, lai Tev sekojam!

No Tava vārda dievišķā
kas saņem žēlastību sev,
tas priecīgs pārvar grūtības,
un pateicas tev lūgšanā.

No kūtrības, Kungs, sargā mūs
un saviem ļaudīm drosmi dod,
lai spētu Tevi iemīlēt
un vienīgi Tev piederēt.
Dievs Tēvs, Tu visu dāvā mums,
un līdz ar Tevi - Dēls vienmēr.
Jūs vieno Gars. Šis noslēpums
lai svētī mūsu dzīvi šo. Amen.


Psalmodijs

1. ant. Kungs, dziedini manu dvēseli: es esmu grēkojis pret Tevi.
Psalms 41 (40)
2 Svētīgs ir tas, kurš domā par nabagu.*
Nelaimes dienā Kungs viņu izglābs.
3 Kungs viņu sargās un viņu uzturēs dzīvu,+
un laimīgu darīs viņu virs zemes,*
un nenodos viņu viņa ienaidnieku varā.
4 Kungs viņam sniegs palīdzību viņa sāpju gultā.*
Visu viņa gultu nomainīs viņa slimības laikā.

   5 Es sacīju: “Kungs, apžēlojies par mani!* 
   Izdziedini mani, jo es esmu grēkojis pret Tevi!” 

6 Mani ienaidnieki runāja man ļaunu:*
“Kad viņš nomirs un iznīks viņa vārds?”
7 Un, ja kāds atnāk apraudzīt, viņš runā tukšības,+
viņa sirds krāj sevī naidu,*
viņš iziet ārā un aprunā.
8 Visi mani ienaidnieki tenko reizē pret mani,*
domā pret mani ļaunu:

   9 “Pār viņu ir nākusi ļauna sērga.* 
   Kas ir apgūlies, tas nu vairs necelsies.” 

10 Pat mans draugs, uz kuru es cerēju, kurš ēda manu maizi,*
pret mani pacēla papēdi.

   11 Bet Tu, Kungs, apžēlojies par mani un mani piecel,* 
   un es viņiem atmaksāšu. 

12 No tā es pazīšu, ka Tu esi man labvēlīgs,*
ka mans ienaidnieks nepriecāsies par mani.

   13 Bet manas nevainības dēļ Tu mani pieņemsi,* 
   un uz mūžiem nostādīsi sava vaiga priekšā. 

14 Kungs, Izraēļa Dievs, lai ir slavēts*
no mūžības mūžībā! Amen! Amen!
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Kungs, dziedini manu dvēseli: es esmu grēkojis pret Tevi.


2. ant. Debespulku Kungs ir ar mums; Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.

Psalms 46 (45)
2 Dievs mums ir patvērums un stiprums,*
pie Viņa viegli atrast palīdzību bēdās;
3 Tādēļ mēs nebaidīsimies, pat ja sabruks zeme*
un kalni nogrims jūras dzelmē.
4 Lai krāc un bangojas tās ūdeņi*
un kalni lai nodreb no tās uzplūdiem.
5 Upju straumes iepriecina Dieva pilsētu,*
Visaugstā svēto mājokli.
6 Dievs ir tās vidū, tā satriekta netiks,*
rīta agrumā Dievs tai palīdzēs.
7 Tautas kurnēja, sacēlās valstis.*
Viņš pacēla savu balsi, izkusa zeme.
8 Debespulku Kungs ir ar mums.*
Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.
9 Nāciet un skatieties Kunga darbus,*
kādas apbrīnojamas lietas Viņš ir darījis virs zemes.
Viņš izbeidz karus līdz pat zemes robežām,+
10 Viņš salauž lokus un sadauza šķēpus,*
un ugunī sadedzina vairogus.
11 Rimstieties un atzīstiet Mani par Dievu:*
Visaugsto starp tautām, Visaugsto virs zemes!
12 Debespulku Kungs ir ar mums,*
Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Debespulku Kungs ir ar mums; Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis.


3. ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga priekšā, Kungs.

Dziedājums Atkl 15, 3-4
3 Lieli un apbrīnojami Tavi darbi,*
Kungs, Dievs visvarenais;
taisnīgi un patiesi Tavi ceļi,*
tautu Ķēniņ!
4 Kas Tevis, Kungs, lai nebītos*
un lai neslavētu Tavu vārdu?
Jo Tu vienīgais Svētais!,+
tādēļ, ka visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tavā priekšā*
tādēļ, ka Tavi lēmumi kļuvuši zināmi.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam, *
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, *
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga priekšā, Kungs.


Lasījums Rom 15, 1-3

Mums, stiprajiem, jācieš vājo trūkumi, un mēs nedrīkstam sev izpatikt. Katrs no jums lai izpatīk savam tuvākajam uz labu, lai viņu celtu! Arī Kristus neizpatika sev, bet kā rakstīts: To zaimi, kas Tevi zaimo, krita uz mani. Atbilde V. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja* savās asinīs. R. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja* savās asinīs. V. Viņš mūs darīja Dievam par valstību un priesteriem.* R. Savās asinīs. V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam, * un Svētajam Garam. R. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja* savās asinīs. Magnificat Antifona:

Kungs uzņēma mūs, savus kalpus, atcerēdamies savu žēlsirdību.
Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*

Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
Jo Viņš ir uzlūkojis Savas kalpones zemību.*
Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes.
Jo lielas lietas ir darījis pie manis Varenais,*
Un svēts ir Viņa vārds,
Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
Tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš dara ar Savu roku,*
Izkaisa tos, kas augstprātīgi garā.
Varenos Viņš nogrūž no troņa*
Un paaugstina pazemīgos,
Izsalkušos Viņš piepilda labumiem,*
Bet bagātos atstāj tukšā.
Viņš uzņem Savu kalpu Izraēli,*
Atcerēdamies Savu žēlsirdību,
Kā Viņš ir runājis uz mūsu tēviem,*
Ābrahamu un viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.Lūgumi

Lai slavēts Dievs, kas labvēlīgi uzlūko trūkumcietēju lūgšanas un izsalkušos piepilda labumiem; ar paļāvību pazemīgi lūgsim Viņu:
R. Kungs, rādi mums Savu žēlsirdību!
• Kungs, vismīļais Tēvs, mēs Tevi lūdzam par Tavas Baznīcas cietējiem locekļiem,
- kuru galva, pacelts krusta kokā, upurēja pilnīgo vakara upuri.
• Atbrīvo sagūstītos, apgaismo aklos,
- ņem savā gādībā bāreņus un atraitnes.
• Ietērp gara bruņās visus ticīgos,
- lai viņi spētu pastāvēt pret ļaunā uzbrukumiem.
• Kungs esi mums līdzās mūsu nāves stundā,
- lai mēs, izturējuši ticībā, varētu no šīs pasaules ieiet Tavā mierā.
• Ieved mirušos tai gaismā, kurā Tu mājo,
- lai viņi varētu Tevi skatīt mūžīgi.
Tēvs mūsu...
Lūgšana
Tevi lūdzam, Kungs, dāvā mums, Taviem kalpiem, žēlastību, lai mēs, mācoties no Tava Dēla ciešanām, vienmēr ar prieku nestu Viņa maigo jūgu. Kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
R. Amen.

Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē! 

R. Amen.

Ja lūgšanu vada priesteris vai diakons, lūgšanu noslēdz šādi:
V. Dievs Kungs lai ir ar jums.
R. Kungs ir ar tevi.
V. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls ✝ un Svētais Gars.
R. Amen.
V. Dieva žēlastība lai jūs pavada.
R. Pateicība Dievam.