GODS MARIJAI, GODS UN SLAVA (111.)

From Prayers
Revision as of 08:04, 4 July 2017 by Convocatis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Pestītājam godu atdod, Dievmāti kas sveic. (2 x)


GODS MARIJAI, GODS UN SLAVA

mūsu dziesmās skan;
ticībā un mīlestībā
Viņu slavēsim.
Dieva Dēlu, Jēzu Kristu,
Viņa dzemdēja.
Un uz rokām nesa Dievu,
kas mūs radīja.
Būdams Bērns, Tai padots bija,
Viņu cienīja;
Mātes gribu izpildīja,
Lai gan bija Dievs.
Mīļie bērni, ja jūs gribiet
labus ceļus iet,
tad kā Jēzus savai Mātei
godu atdodiet!

Eņģeļiem kā Karalieni
kroņo Kungs Dievs To.
Ticīgais, tu arī tāpat
Godā Mariju!
Visās savās dzīves bēdās
palīgā to sauc!
Caur tās aizbildnību Dievs dos
žēlastību daudz.
Mariju kā savu Māti
ja tu cienīsi,
tad ar Viņu kopā mūžam
Dievu slavēsi.