ES DIEVMĀTI SVĒTO (117.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

ES DIEVMĀTI SVĒTO no sirds mīlēšu,
To priekos un bēdās vienmēr godāšu.
Tev, brīnišķā Māte, lai deg mana sirds,
Tu — ceļvede zvaigzne, kas debesīs mirdz.
Ak, Jaunava Svētā, Tu skaidrības zieds,
pēc skaidrības ilgas man dvēselē liec.
Tu, Māte visšķīstā, Tavs bērns gribu būt,
lai dzīvē un nāvē sev svētību gūt.
Dod drosmi pret grēku aizvien cīnīties,
pie tā, ko Tev solu, labprāt turēties.
Lai mani no Tevis nekas nevar šķirt:
kā ticīgam bērnam man dzīvot un mirt.