Difference between revisions of "DIEVA MĀTE, TEVI SLAVĒJAM (127.)"

From Prayers
Jump to: navigation, search
 
 
Line 1: Line 1:
<!--RID204-->[[Category:Content|Content]]
+
<!--RID204-->
 +
[[Category:Content|Content]]
 
[[Category:Latviešu_DZIESMAS VISSV. J. MARIJAS GODAM]]
 
[[Category:Latviešu_DZIESMAS VISSV. J. MARIJAS GODAM]]
 
[[Category:Latviešu]]
 
[[Category:Latviešu]]
Line 5: Line 6:
 
[[Category:Katoļu]]
 
[[Category:Katoļu]]
 
DIEVA MĀTE, TEVI SLAVĒJAM,  
 
DIEVA MĀTE, TEVI SLAVĒJAM,  
 
 
Tavas sāpes mēs ar godu pieminam,  
 
Tavas sāpes mēs ar godu pieminam,  
 
 
lūdz, lai Dievs mums sirdis šķīstītu,  
 
lūdz, lai Dievs mums sirdis šķīstītu,  
 
 
žēlastības gaismu visiem dāvātu!
 
žēlastības gaismu visiem dāvātu!
 
 
 
 
Sirdssāpes Tu cieti, Dieva Māt,  
 
Sirdssāpes Tu cieti, Dieva Māt,  
 
 
Jēzus māceklis kad nāca paziņot
 
Jēzus māceklis kad nāca paziņot
 
 
sacīdams: „Tu, Māte mīļotā,  
 
sacīdams: „Tu, Māte mīļotā,  
 
 
atnesu es ziņas tikai skumīgas:
 
atnesu es ziņas tikai skumīgas:
 
 
 
 
Projām ir Tavs Dēls, mans Mācītājs,  
 
Projām ir Tavs Dēls, mans Mācītājs,  
 
 
Īstens Dievs un Cilvēks, ļaužu Pestītājs.
 
Īstens Dievs un Cilvēks, ļaužu Pestītājs.
 
 
Jūdass, māceklis, to nodeva,
 
Jūdass, māceklis, to nodeva,
 
 
ienaidnieku pūlis Viņu aizveda.  
 
ienaidnieku pūlis Viņu aizveda.  
 
 
 
 
Iesim ātri, cik vien iespējams,  
 
Iesim ātri, cik vien iespējams,  
 
 
Tiksimies ar Jēzu kaut vai cietumā.  
 
Tiksimies ar Jēzu kaut vai cietumā.  
 
 
Ja mēs Viņu dzīvu redzēsim,  
 
Ja mēs Viņu dzīvu redzēsim,  
 
 
Tad ar visiem spēkiem Viņam kalposim. ”
 
Tad ar visiem spēkiem Viņam kalposim. ”
 
 
 
 
Satriekta tad bija Marija,  
 
Satriekta tad bija Marija,  
 
 
kad ar savām acīm piektdien redzēja
 
kad ar savām acīm piektdien redzēja
 
 
Kungu Jēzu, virvēm saistītu
 
Kungu Jēzu, virvēm saistītu
 
 
un kā noziedznieku ķēdēs iekaltu.  
 
un kā noziedznieku ķēdēs iekaltu.  
 
 
 
 
Klāt pie Jēzus steigties gribēja,  
 
Klāt pie Jēzus steigties gribēja,  
 
 
bet aiz lielām sāpēm paiet nespēja.
 
bet aiz lielām sāpēm paiet nespēja.
 
 
Vaidu sauciens lauzās klusībā,  
 
Vaidu sauciens lauzās klusībā,  
 
 
Mātes sirds kad cieta dziļā žēlumā:
 
Mātes sirds kad cieta dziļā žēlumā:
 
 
 
 
„Jēzu mans! Dievs, visu Glābējs Tu,  
 
„Jēzu mans! Dievs, visu Glābējs Tu,  
 
 
līdz ar Tevi ciešu sāpju rūgtumu!
 
līdz ar Tevi ciešu sāpju rūgtumu!
 
 
Kāpēc redzu Tevi saistītu,  
 
Kāpēc redzu Tevi saistītu,  
 
 
Netaisnīgas tiesas kalpiem nodotu?”
 
Netaisnīgas tiesas kalpiem nodotu?”
 
 
 
 
Marijai sirds sāpēs drebēja,  
 
Marijai sirds sāpēs drebēja,  
 
 
kad ar rīkstēm šausto Jēzu skatīja:
 
kad ar rīkstēm šausto Jēzu skatīja:
 
 
galvā tam no ērkšķiem vainags vīts...—
 
galvā tam no ērkšķiem vainags vīts...—
 
 
debess Kungs par vergu zemāk nostādīts.  
 
debess Kungs par vergu zemāk nostādīts.  
 
 
 
 
Šķiršanos visstiprāk izjuta,  
 
Šķiršanos visstiprāk izjuta,  
 
 
kad uz nāvi vesto Dēlu satika,  
 
kad uz nāvi vesto Dēlu satika,  
 
 
ilgojās tā pati krustu nest,  
 
ilgojās tā pati krustu nest,  
 
 
spēja vairs tik Dievam sāpes upurēt.  
 
spēja vairs tik Dievam sāpes upurēt.  
 
 
 
 
Skumju dzelmē grima Marija,  
 
Skumju dzelmē grima Marija,  
 
 
kad pie krusta Jēzu bendes piesita.  
 
kad pie krusta Jēzu bendes piesita.  
 
 
Upurī ar Dēlu vienojās,  
 
Upurī ar Dēlu vienojās,  
 
 
dvēselēm par labu līdzi ziedojās.  
 
dvēselēm par labu līdzi ziedojās.  
 
 
 
 
Zobens ass tai sirdi pārdūra,  
 
Zobens ass tai sirdi pārdūra,  
 
 
kad pēc grūtām mokām Jēzus nomira;
 
kad pēc grūtām mokām Jēzus nomira;
 
 
saule savu gaismu nedeva,  
 
saule savu gaismu nedeva,  
 
 
ilgi liela tumsa zemi apklāja.  
 
ilgi liela tumsa zemi apklāja.  
 
 
 
 
Akmeņi un klintis trīcēja,  
 
Akmeņi un klintis trīcēja,  
 
 
nomirušie daudzi kapus atstāja;
 
nomirušie daudzi kapus atstāja;
 
 
radība par Kungu sēroja,
 
radība par Kungu sēroja,
 
 
līdzjūtību lielu Jēzum rādīja.  
 
līdzjūtību lielu Jēzum rādīja.  
 
 
 
 
Ko gan juta Māte Marija,  
 
Ko gan juta Māte Marija,  
 
 
Mirušu kad Dēlu klēpī turēja?
 
Mirušu kad Dēlu klēpī turēja?
 
 
Dziļās skumjās gauži raudāja,
 
Dziļās skumjās gauži raudāja,
 
 
Un ar mirrēm Jēzus miesu svaidīja.  
 
Un ar mirrēm Jēzus miesu svaidīja.  
 
 
 
 
Kas ar Viņu Kungu apraudās,  
 
Kas ar Viņu Kungu apraudās,  
 
 
tas ar Viņu kopā Jēzus godinās,  
 
tas ar Viņu kopā Jēzus godinās,  
 
 
pieminēs, kā Kungs mūs mīlēja,  
 
pieminēs, kā Kungs mūs mīlēja,  
 
 
kā ar savu nāvi ļaudis izglāba.
 
kā ar savu nāvi ļaudis izglāba.
 
 
 
 
Lija Asin’s, kad bij' dots tam Vārds —
 
Lija Asin’s, kad bij' dots tam Vārds —
 
 
kad bij’ Eļļas dārzā — šaustīts —sāpināts —
 
kad bij’ Eļļas dārzā — šaustīts —sāpināts —
 
 
ērkšķiem kronēts —krustā pienaglots —
 
ērkšķiem kronēts —krustā pienaglots —
 
 
krūtīs šķēpa caurdurts — sirdī ievainots.  
 
krūtīs šķēpa caurdurts — sirdī ievainots.  
 
 
 
 
Jēzus Kristus, Kungs Dievs mūžīgais,  
 
Jēzus Kristus, Kungs Dievs mūžīgais,  
 
 
Cilvēku dēļ cieta mokas briesmīgas.  
 
Cilvēku dēļ cieta mokas briesmīgas.  
 
 
Dēla pēdās Māte staigāja,  
 
Dēla pēdās Māte staigāja,  
 
 
Tomēr arī lielu laimi mantoja.  
 
Tomēr arī lielu laimi mantoja.  
 
 
 
 
Prieka pilna bija Marija,  
 
Prieka pilna bija Marija,  
 
 
kad par Kristus Māti Dievs to svētīja;
 
kad par Kristus Māti Dievs to svētīja;
 
 
kad Elizabeti sveic Tā,  
 
kad Elizabeti sveic Tā,  
 
 
Svētā Gara prieks tai sirdi pildīja.  
 
Svētā Gara prieks tai sirdi pildīja.  
 
 
 
 
Bija prieks, kad Jēzus piedzima,  
 
Bija prieks, kad Jēzus piedzima,  
 
 
Un kad to par Dievu gudrie atzina,  
 
Un kad to par Dievu gudrie atzina,  
 
 
prieks, kad svētnīcā to atrada,  
 
prieks, kad svētnīcā to atrada,  
 
 
un kad Lieldienrītā dzīvu redzēja.  
 
un kad Lieldienrītā dzīvu redzēja.  
 
 
 
 
Laimes pilna staro Marija,  
 
Laimes pilna staro Marija,  
 
 
paņemta no zemes debess Tēvijā.  
 
paņemta no zemes debess Tēvijā.  
 
 
Viņu Dēls ar slavu kronēja
 
Viņu Dēls ar slavu kronēja
 
 
un par Karalieni tautām dāvāja.  
 
un par Karalieni tautām dāvāja.  
 
 
 
 
Svētā Māte, lūdzam sirsnīgi,  
 
Svētā Māte, lūdzam sirsnīgi,  
 
 
atļauj Tevi godāt, slavēt mūžīgi!
 
atļauj Tevi godāt, slavēt mūžīgi!
 
 
Esi tagad stiprais patvērums,  
 
Esi tagad stiprais patvērums,  
 
 
grūtībās un briesmās roku pasniedz mums!
 
grūtībās un briesmās roku pasniedz mums!

Latest revision as of 10:09, 4 July 2017

DIEVA MĀTE, TEVI SLAVĒJAM,
Tavas sāpes mēs ar godu pieminam,
lūdz, lai Dievs mums sirdis šķīstītu,
žēlastības gaismu visiem dāvātu!
Sirdssāpes Tu cieti, Dieva Māt,
Jēzus māceklis kad nāca paziņot
sacīdams: „Tu, Māte mīļotā,
atnesu es ziņas tikai skumīgas:
Projām ir Tavs Dēls, mans Mācītājs,
Īstens Dievs un Cilvēks, ļaužu Pestītājs.
Jūdass, māceklis, to nodeva,
ienaidnieku pūlis Viņu aizveda.
Iesim ātri, cik vien iespējams,
Tiksimies ar Jēzu kaut vai cietumā.
Ja mēs Viņu dzīvu redzēsim,
Tad ar visiem spēkiem Viņam kalposim. ”
Satriekta tad bija Marija,
kad ar savām acīm piektdien redzēja
Kungu Jēzu, virvēm saistītu
un kā noziedznieku ķēdēs iekaltu.
Klāt pie Jēzus steigties gribēja,
bet aiz lielām sāpēm paiet nespēja.
Vaidu sauciens lauzās klusībā,
Mātes sirds kad cieta dziļā žēlumā:
„Jēzu mans! Dievs, visu Glābējs Tu,
līdz ar Tevi ciešu sāpju rūgtumu!
Kāpēc redzu Tevi saistītu,
Netaisnīgas tiesas kalpiem nodotu?”
Marijai sirds sāpēs drebēja,
kad ar rīkstēm šausto Jēzu skatīja:
galvā tam no ērkšķiem vainags vīts...—
debess Kungs par vergu zemāk nostādīts.
Šķiršanos visstiprāk izjuta,
kad uz nāvi vesto Dēlu satika,
ilgojās tā pati krustu nest,
spēja vairs tik Dievam sāpes upurēt.
Skumju dzelmē grima Marija,
kad pie krusta Jēzu bendes piesita.
Upurī ar Dēlu vienojās,
dvēselēm par labu līdzi ziedojās.
Zobens ass tai sirdi pārdūra,
kad pēc grūtām mokām Jēzus nomira;
saule savu gaismu nedeva,
ilgi liela tumsa zemi apklāja.
Akmeņi un klintis trīcēja,
nomirušie daudzi kapus atstāja;
radība par Kungu sēroja,
līdzjūtību lielu Jēzum rādīja.
Ko gan juta Māte Marija,
Mirušu kad Dēlu klēpī turēja?
Dziļās skumjās gauži raudāja,
Un ar mirrēm Jēzus miesu svaidīja.
Kas ar Viņu Kungu apraudās,
tas ar Viņu kopā Jēzus godinās,
pieminēs, kā Kungs mūs mīlēja,
kā ar savu nāvi ļaudis izglāba.
Lija Asin’s, kad bij' dots tam Vārds —
kad bij’ Eļļas dārzā — šaustīts —sāpināts —
ērkšķiem kronēts —krustā pienaglots —
krūtīs šķēpa caurdurts — sirdī ievainots.
Jēzus Kristus, Kungs Dievs mūžīgais,
Cilvēku dēļ cieta mokas briesmīgas.
Dēla pēdās Māte staigāja,
Tomēr arī lielu laimi mantoja.
Prieka pilna bija Marija,
kad par Kristus Māti Dievs to svētīja;
kad Elizabeti sveic Tā,
Svētā Gara prieks tai sirdi pildīja.
Bija prieks, kad Jēzus piedzima,
Un kad to par Dievu gudrie atzina,
prieks, kad svētnīcā to atrada,
un kad Lieldienrītā dzīvu redzēja.
Laimes pilna staro Marija,
paņemta no zemes debess Tēvijā.
Viņu Dēls ar slavu kronēja
un par Karalieni tautām dāvāja.
Svētā Māte, lūdzam sirsnīgi,
atļauj Tevi godāt, slavēt mūžīgi!
Esi tagad stiprais patvērums,
grūtībās un briesmās roku pasniedz mums!