UZ DIEVMĀTI LŪDZIES (128.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

UZ DIEVMĀTI LŪDZIES, kad neveiksmes māc,
pie debesu Mātes ar cerību nāc!
Tā dziļākās brūces tev izdziedinās
un nospiesto dvēseli iepriecinās.
Pie Dievmātes atnāc, kad noticis grēks,
liels debesu Mātei ir glābšanas spēks.
Par bērnu tā aizlūgs, to aizstāvēt ies:
Kā žēlsirdīgs Tēvs tevi uzklausīs Dievs.


Var apmelot tevi, var nicināt, smiet, Viss cilvēku ļaunums pār tevi var līt. Pie debesu Mātes kas atnācis būs, Tas iekšējo mieru un glābiņu gūs. Var pasaule draugus vislabākos šķirt, Visstiprākās saites var pārtrūkt un irt, Bet vienmēr pār bērnu vēl nolieksies maigs Vissvētākās Mātes tik mīlīgais vaigs. Kad pēdējā stundā sirds baiļoties sāks, sauc Dievmāti, Viņa tev palīgā nāks. Pret sātana dusmām Tā dvēseli segs, kā maigākā Māte to gādībā slēgs.