Tavā patvērumā steidzamies

From Prayers
Jump to: navigation, search

Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā!

Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja,

lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.

Lūgsimies! Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu, Tavu kalpu (un draugu) dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās, vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un grēka un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.