SVĒTĪBU MAN, MĀTE (116.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

SVĒTĪBU MAN, MĀTE, dzīves ceļā dod,
mana sirds lai mieru, īstu laimi rod.
Manus darbus svētī, domas augšup cel,
lai es vienmēr protu dzīvot Dieva dēļ. (2x)
Svētī tos, kas Tevi, Dieva Māti teic,
Radītāju pazīst, labu darīt steidz.
Svētī, Māte, arī tos, kas sveši man,
lai no visām sirdīm Dieva slava skan. (2x)
Svētību mums visiem dāvā, Dieva Māt’,
esi visās briesmās saviem bērniem klāt.
Patvērumu viņiem dod, kad spēki zūd,
taisnos ceļos vadi, uzvaru lai gūst. (2x)
Kad nāks dzīves vakars, mūsu soļi stās,
grūtā cīņā, Māte, palīgā mums nāc.
Cerību un mieru mūsu sirdīm sniedz,
dvēsele lai glābta Dievu mūžam redz. (2x)