SVĒTĀ ANTONA MARIJAS DI LIGUORI NOVENNA DIEVA SVĒTĀ GARA GODAM

From Prayers
Jump to: navigation, search

Svētā Antona Marijas di Liguori novenna Dieva Svētā Gara godam

NOVENNAS PIRMĀ DIENA


LŪGŠANA PĒC DIEVA BIJĀŠANAS DĀVANAS

Svētais Gars, dievišķais Mierinātāj! Es pielūdzu Tevi kā savu patieso Dievu kopā ar Dievu Tēvu un Dievu Dēlu. Es uzticu Tev savu sirdi un dedzīgi pateicos par visu labo, ko esi dāvājis un nemitējies dāvāt pasaulei.

Svētais Gars, Tu esi visu pārdabisko dāvanu avots un ar neaptverami lielām žēlastībām Tu piepildīji svētlaimīgo Mariju - Dieva Māti un katra mierinājuma Māti -, es lūdzu, apmeklē mani savā žēlsirdībā un sniedz man Dieva bijāšanas dāvanu, lai tā līdzīgi aizsargam man vairs neļautu atkārtot iepriekšējās kļūdas, par kurām tūkstoškārt lūdzu piedošanu.


Tēvs mūsu, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Āmen.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!


Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen!


Svētā Antona Marijas di Liguori novenna Dieva Svētā Gara godam

NOVENNAS OTRĀ DIENA

LŪGŠANA PĒC DIEVBIJĪBAS DĀVANAS

Svētais Gars, dievišķais Mierinātāj! Es pielūdzu Tevi kā savu patieso Dievu kopā ar Dievu Tēvu un Dievu Dēlu. Es uzticu Tev savu sirdi un dedzīgi pateicos par visu labo, ko esi dāvājis un nemitējies dāvāt pasaulei.

Svētais Gars, Tu esi visu pārdabisko dāvanu avots un ar neaptverami lielām žēlastībām Tu piepildīji svētlaimīgo Mariju - Dieva Māti un katra mierinājuma Māti -, es lūdzu, apmeklē mani savā žēlsirdībā un sniedz man dievbijības dāvanu, lai turpmāk es Tev kalpotu ar vēl lielāku dedzību, lai vēl straujāk un apņēmīgāk sekotu Tavām svētajām iedvesmām un vēl precīzāk ievērotu Tavus dievišķos norādījumus.


Tēvs mūsu, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Āmen.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!


Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen!

Svētā Antona Marijas di Liguori novenna Dieva Svētā Gara godam

NOVENNAS TREŠĀ DIENA


LŪGŠANA PĒC ZINĪBU DĀVANAS

Svētais Gars, dievišķais Mierinātāj! Es pielūdzu Tevi kā savu patieso Dievu kopā ar Dievu Tēvu un Dievu Dēlu. Es uzticu Tev savu sirdi un dedzīgi pateicos par visu labo, ko esi dāvājis un nemitējies dāvāt pasaulei.

Svētais Gars, Tu esi visu pārdabisko dāvanu avots un ar neaptverami lielām žēlastībām Tu piepildīji svētlaimīgo Mariju - Dieva Māti un katra mierinājuma Māti -, es lūdzu, apmeklē mani savā žēlsirdībā un sniedz man zinību dāvanu, lai es spētu labi izprast Dieva patiesības un, Tavu svēto pamācību apgaismots, nemaldoties soļotu pa mūžīgās pestīšanas ceļu.


Tēvs mūsu, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Āmen.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!


Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen!

Svētā Antona Marijas di Liguori novenna Dieva Svētā Gara godam

NOVENNAS CETURTĀ DIENA


LŪGŠANA PĒC SPĒKA DĀVANAS

Svētais Gars, dievišķais Mierinātāj! Es pielūdzu Tevi kā savu patieso Dievu kopā ar Dievu Tēvu un Dievu Dēlu. Es uzticu Tev savu sirdi un dedzīgi pateicos par visu labo, ko esi dāvājis un nemitējies dāvāt pasaulei.

Svētais Gars, Tu esi visu pārdabisko dāvanu avots un ar neaptverami lielām žēlastībām Tu piepildīji svētlaimīgo Mariju - Dieva Māti un katra mierinājuma Māti -, es lūdzu, apmeklē mani savā žēlsirdībā un sniedz man spēka dāvanu, lai es spētu drosmīgi uzveikt visus ļaunā gara uzbrukumus un visas pasaules briesmas, kas apdraud manu pestīšanu.


Tēvs mūsu, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Āmen.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!


Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen!

Svētā Antona Marijas di Liguori novenna Dieva Svētā Gara godam

NOVENNAS PIEKTĀ DIENA


LŪGŠANA PĒC PADOMA DĀVANAS

Svētais Gars, dievišķais Mierinātāj! Es pielūdzu Tevi kā savu patieso Dievu kopā ar Dievu Tēvu un Dievu Dēlu. Es uzticu Tev savu sirdi un dedzīgi pateicos par visu labo, ko esi dāvājis un nemitējies dāvāt pasaulei.

Svētais Gars, Tu esi visu pārdabisko dāvanu avots un ar neaptverami lielām žēlastībām Tu piepildīji svētlaimīgo Mariju - Dieva Māti un katra mierinājuma Māti -, es lūdzu, apmeklē mani savā žēlsirdībā un sniedz man padoma dāvanu, lai es spētu saprast, kas man ir vispiemērotākais, ejot pa garīgās izaugsmes ceļu, un lai atmaskotu visas kārdinātāja gara lamatas un viltību.


Tēvs mūsu, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Āmen.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!


Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen!

Svētā Antona Marijas di Liguori novenna Dieva Svētā Gara godam

NOVENNAS SESTĀ DIENA


LŪGŠANA PĒC SAPRĀTA DĀVANAS

Svētais Gars, dievišķais Mierinātāj! Es pielūdzu Tevi kā savu patieso Dievu kopā ar Dievu Tēvu un Dievu Dēlu. Es uzticu Tev savu sirdi un dedzīgi pateicos par visu labo, ko esi dāvājis un nemitējies dāvāt pasaulei.

Svētais Gars, Tu esi visu pārdabisko dāvanu avots un ar neaptverami lielām žēlastībām Tu piepildīji svētlaimīgo Mariju - Dieva Māti un katra mierinājuma Māti -, es lūdzu, apmeklē mani savā žēlsirdībā un sniedz man saprāta dāvanu, lai es spētu apjaust dievišķos noslēpumus un, pārdomājot Debesu patiesības, atraisītu savas domas un jūtas no visām šīs nabaga pasaules tukšībām.


Tēvs mūsu, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Āmen.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!


Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen!

Svētā Antona Marijas di Liguori novenna Dieva Svētā Gara godam

NOVENNAS SEPTĪTĀ DIENA


LŪGŠANA PĒC GUDRĪBAS DĀVANAS

Svētais Gars, dievišķais Mierinātāj! Es pielūdzu Tevi kā savu patieso Dievu kopā ar Dievu Tēvu un Dievu Dēlu. Es uzticu Tev savu sirdi un dedzīgi pateicos par visu labo, ko esi dāvājis un nemitējies dāvāt pasaulei.

Svētais Gars, Tu esi visu pārdabisko dāvanu avots un ar neaptverami lielām žēlastībām Tu piepildīji svētlaimīgo Mariju - Dieva Māti un katra mierinājuma Māti -, es lūdzu, apmeklē mani savā žēlsirdībā un sniedz man gudrības dāvanu, lai visa mana rīcība tiektos pretī Dievam, kas ir mans lielākais un pēdējais mērķis. Lai, Viņu mīlot un Viņam kalpojot, kā šajā dzīvē man to pienākas darīt, es gūtu laimi nākamajā dzīvē Dievu iemantot uz mūžiem.


Tēvs mūsu, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Āmen.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!


Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen!

Svētā Antona Marijas di Liguori novenna Dieva Svētā Gara godam

NOVENNAS ASTOTĀ DIENA


PAZEMĪGS LŪGUMS

Svētais Gars, dievišķais Iepriecinātāj un apspiesto Mierinātāj, sirds gaisma un dvēseles Svētdarītāj, lūk, es zemojos Tavā priekšā, es pielūdzu Tevi ar vislielāko padevību un saucu kopā ar serafiem, kas stāv Tava troņa priekšā: "Svēts! Svēts! Svēts!" Es cieši ticu, ka Tu esi mūžīgs, ka Tu izej no Tēva un no Dēla. Es ceru, ka savas labestības dēļ Tu svētdarīsi un glābsi manu dvēseli. Es mīlu Tevi, mīlestības Dievs! Es mīlu Tevi vairāk par visu. Es mīlu Tevi no visas sirds, jo Tu esi bezgalīgs labums, kas vienīgais esi visas mīlestības cienīgs. Un, tā kā man ir pietrūcis uzmanības pret Tavām svētajām iedvesmām un esmu nepateicībā aizvainojis Tevi ar daudziem grēkiem, tad es tūkstoškārt lūdzu piedošanu un ļoti nožēloju to, ka esmu sāpinājis Tevi, bezgalīgā Mīlestība.


Tēvs mūsu, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Āmen.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!


Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen!

Svētā Antona Marijas di Liguori novenna Dieva Svētā Gara godam

NOVENNAS DEVĪTĀ DIENA


VELTĪŠANĀS UN AIZLŪGUMS

Es veltu Tev savu sirdi, kaut arī tā ir pavisam auksta, un lūdzu, lai Tu liec tajā ieplūst savas gaismas staram un savas uguns dzirkstelei un tādējādi lai izkūst tik cietais netaisnīguma ledus. Ar neaptverami lielu žēlastību Tu piepildīji svētlaimīgās Jaunavas Marijas dvēseli un ar svētu degsmi - apustuļu sirdis. Lai Tev labpatīk arī manā sirdī iedegt savu dievišķo liesmu! Lai svētlaimīgā Jaunava Marija, kas Kānas kāzās norādīja, ka viesiem pietrūcis vīna, un tā izlūdza viņiem mūžīgās mīlestības dzērienu, arī mums izlūdz šo mūžīgās mīlestības vīnu, kas svētajā Vasarsvētku dienā lika noreibt apustuļu sirdīm. Lai Svētais Gars ar Marijas aizbildniecību šodien atmodina jaunus apustuļus, kas būtu noreibuši no mīlestības uz Jēzu Kristu.

Dievišķais Gars, stiprini mani pret visiem ļaunajiem gariem! Tu esi Uguns, iededz manī savas mīlestības liesmu! Tu esi Gaisma, palīdzi man iepazīt mūžības patiesības! Tu esi Dūja, dāvā man šķīstus tikumus! Tu esi maiguma pilna Dvesma, izklīdini visus negaisa mākoņus, kam sabiezēt liek manas ļaunās kaislības! Tu esi Uguns mēles, lai mana mēle bez mitas Tevi slavē!

Visu Debesu dāvanu radītāj, es ļoti lūdzu, atdzīvini mani savā žēlastībā, svētdari mani savā mīlestībā, vadi mani savā gudrībā, pieņem mani par savu bērnu un izglāb savā bezgalīgajā žēlsirdībā, lai nekad es nemitētos Tevi slavēt, godināt un mīlēt, vispirms virs zemes - savas dzīves laikā, un tad Debesīs mūžīgi mūžos. Āmen!


Tēvs mūsu, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Āmen.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen!


Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam; kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen!