Novenna svētajam Jāzepam

From Prayers
Jump to: navigation, search

piedāvājam izmantot novennu, ko sagatavojis jezuītu tēvs Luī Lalmāns (Louis Lallemant, 1587-1633). Kāpēc? Jo šī novennas metode palīdz katram no mums dziļāk pārdomāt Jāzepa dzīvi, ne tikai lasīt kādu tekstu no Evaņģēlija vai svētajiem. Būsim kopā ar svēto Jāzepu šajā laikā, lai mēs kļūtu tikumīgāki un svētāki.

Šī novenna ir ļoti iedarbīga. Liekas, tā ir patīkama svētajam Jāzepam un derīga dvēselēm. Šādu novennas formu sākotnēji ieviesa jezuītu tēvs Luī Lalmāns Tā izrādījās īpaši efektīva, izlūdzot žēlastības caur svētā Jāzepa aizbildniecību. Šī svētā priestera biogrāfija mums atklāj, ka Svētais nekad neatteica viņam neko, ko viņš tika lūdzis. Ir kāds stāsts, ka reiz viņš mudinājis divus jaunus priesterus lūgties šo novennu, apsolot, ka caur svētā Jāzepa aizbildniecību viņi iegūs visu, ko lūgs, ja no savas puses viņu īpaši godinās, izplatot veltīšanos Jāzepam arī citu starpā. Abi priesteri darīja, kā tēvs Lalmāns bija viņiem ieteicis. Viens no viņiem bija lūdzis žēlastību runāt un rakstīt Kunga cienīgi. Taču nākamajā dienā viņš atnāca pie tēva Lalmāna, lai pateiktu, ka pēc dziļākām pārdomām vēlas lūgt citu žēlastību, kas, viņaprāt, labāk palīdzēs tuvoties pilnībai. Tēvs Lalmāns uz to atbildējis, ka ir par vēlu lūgt citu žēlastību, jo pirmā jau ir piešķirta. Šīs žēlastība bija skaidri redzama visā priestera dzīvē – viņš kļuva par vienu no ievērojamākajiem sava laika sprediķotājiem un rakstniekiem.

Kā lūgties šo novennu

Šī novenna neparedz kādu īpašu lūgšanu. Deviņu dienu garumā četras reizes dienā garā pievērsieties svētajam Jāzepam (to sauc par vizīti) un pagodiniet viņu:

Pirmās vizītes laikā apdomājiet svētā Jāzepa uzticību žēlastībai. Pārdomājiet Svētā Gara darbību viņa dvēselē. Šīs īsās meditācijas noslēgumā pateicieties Dievam par šādu Jāzepa pagodināšanu un caur viņa aizbildniecību lūdziet līdzīgu žēlastību.
Vēlāk dienas laikā apdomājiet svētā Jāzepa uzticību iekšējai dzīvei. Veltījiet laiku, lai apcerētu viņa lūgšanu garu. Pārdomājiet, pateicieties Dievam un lūdziet.
Nākamās vizītes laikā apdomājiet svētā Jāzepa mīlestību uz Dievmāti. Pārdomājiet, pateicieties Dievam un lūdziet.
Visbeidzot ceturtajā vizītē veltījiet laiku, lai apcerētu svētā Jāzepa mīlestību uz Dievišķo Bērnu. Pārdomājiet, pateicieties Dievam un lūdziet.
Lūgšana, ko var teikt katru dienu vizīšu noslēgumā

1)Mans Dievs, es Tev pateicos par svētā Jāzepa lielo uzticību žēlastībai. Dāvā, lai caur viņa mīlestības pilno aizbildniecību un viņa piemēra stiprināts, arī es būtu uzticīgs žēlastībai. Svētais Jāzep, aizlūdz par mani un iegūsti man šo žēlastību, ko lūdzu. [Izsakiet savu lūgumu.]

2)Mans Dievs, es Tev pateicos par svētā Jāzepa lielo uzticību iekšējai dzīvei. Dāvā, lai caur viņa mīlestības pilno aizbildniecību un viņa piemēra stiprināts, arī es būtu uzticīgs iekšējai dzīvei. Svētais Jāzep, aizlūdz par mani un iegūsti man šo žēlastību, ko lūdzu. [Izsakiet savu lūgumu.]

3)Mans Dievs, es Tev pateicos par svētā Jāzepa lielo mīlestību uz Dievmāti. Dāvā, lai caur viņa mīlestības pilno aizbildniecību un viņa piemēra stiprināts, arī es patiesi mīlētu svēto Jaunavu Mariju. Svētais Jāzep, aizlūdz par mani un iegūsti man šo žēlastību, ko lūdzu. [Izsakiet savu lūgumu.]

4)Mans Dievs, es Tev pateicos par svētā Jāzepa lielo mīlestību uz Dievišķo Bērnu. Dāvā, lai caur viņa mīlestības pilno aizbildniecību un viņa piemēra stiprināts, arī es patiesi mīlētu Bērniņu Jēzu. Svētais Jāzep, aizlūdz par mani un iegūsti man šo žēlastību, ko lūdzu. [Izsakiet savu lūgumu.]