Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai

From Prayers
Jump to: navigation, search


Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!
Svētā Marija, Lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētāja, Lūdz par mums!
Svētā jaunavu Jaunava Lūdz par mums!
Kristus Māte, Lūdz par mums!
Baznīcas Māte, Lūdz par mums!
Dieva žēlastības Māte, Lūdz par mums!
Visskaidrākā Māte, Lūdz par mums!
Visšķīstākā Māte, Lūdz par mums!
Neaizskartā Māte, Lūdz par mums!
Nevainīgā Māte, Lūdz par mums!
Vismīļākā Māte, Lūdz par mums!
Brīnišķā Māte, Lūdz par mums!
Laba padoma Māte, Lūdz par mums!
Radītāja Māte, Lūdz par mums!
Pestītāja Māte, Lūdz par mums!
Visgudrākā Jaunava, Lūdz par mums!


Godināmā Jaunava, Lūdz par mums!
Slavējamā Jaunava, Lūdz par mums!
Spēcīgā Jaunava, Lūdz par mums!
Labsirdīgā Jaunava, Lūdz par mums!
Uzticīgā Jaunava, Lūdz par mums!
Taisnības spogulis, Lūdz par mums!
Gudrības sēdeklis, Lūdz par mums!
Mūsu līksmības cēlonis, Lūdz par mums!
Garīgais trauks, Lūdz par mums!
Godājamais trauks, Lūdz par mums!
Izcilais dievkalpošanas trauks, Lūdz par mums!
Mistiskā roze, Lūdz par mums!
Dāvida tornis, Lūdz par mums!
Ziloņkaula tornis, Lūdz par mums!
Zelta nams, Lūdz par mums!
Derības šķirsts, Lūdz par mums!
Debesu vārti, Lūdz par mums!
Rīta auseklis, Lūdz par mums!
Slimnieku veselība, Lūdz par mums!
Grēcinieku patvērums, Lūdz par mums!
Noskumušo iepriecinātāja, Lūdz par mums!
Kristīgo palīdzība, Lūdz par mums!


Eņģeļu Karaliene, Lūdz par mums! Patriarhu Karaliene, Lūdz par mums! Praviešu Karaliene, Lūdz par mums! Apustuļu Karaliene, Lūdz par mums! Mocekļu Karaliene, Lūdz par mums! Apliecinātāju Karaliene, Lūdz par mums! Jaunavu Karaliene, Lūdz par mums! Visu svēto Karaliene, Lūdz par mums! Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, Lūdz par mums! Debesīs uzņemtā Karaliene, Lūdz par mums! Svētā Rožukroņa Karaliene, Lūdz par mums! Ģimeņu Karaliene, Lūdz par mums! Miera Karaliene, Lūdz par mums! Māras zemes Karaliene, Lūdz par mums! Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs! Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs! Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums! --- Nobeigums Tavā patvērumā steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs no visām briesmām. Tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, Novēli mūs savam Dēlam, Stādi mūs savam Dēlam priekšā.


Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!
Lūgsimies.
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam:
Liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela,
Un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību
Mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma
Un priecātos mūžīgā dzīvē.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Amen.


Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte,
Kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta.
Mēs, Ievas bērni,
svešumā saucam uz Tevi.
Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot
šai asaru ielejā.
Tādēļ, mūsu aizstāve,
uzlūko mūs savā žēlsirdībā.
Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus,
pie Tava dievišķā Dēla.
Tu žēlīgā un laipnā, Vissvētākā Jaunava Marija.