Lieldienu sekvence

From Prayers
Jump to: navigation, search

Lai kristieši šajos līksmajos svētkos

dod Lieldienu Upurim godu un slavu!

Jērs izglāba avis – Kristus, kam nebija grēka, 

grēcīgiem cilvēkiem deva iespēju izlīgt ar Tēvu. 

Nāve un dzīvība sadūrās dīvainā cīņā,

dzīvības Valdnieks, kaut krita,

tomēr dzīvo un valda. 

Saki mums, Marija, ko redzēji ceļā?

“Es redzēju kapu jau tukšu

un Augšāmpieceltā godību.

Kristu es sastapu dzīvu, redzēju Debesu sūtņus

un satītos audeklus, un blakus tiem – sviedrautu. 

Augšāmcēlies ir Kristus, Viņš – mana cerība!

Lai satiktos Galilejā,

Viņš turp dosies pirms jums.”

Mēs zinām, ka Kristus

patiesi ir augšāmcēlies no kapa: 

ak, Karali, kas guvi uzvaru, esi mums žēlīgs!