LAI GODS UN SLAVA (59.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

LAI GODS UN SLAVA mūžīgi mūžam
Tev, mūsu Dievam un Radītājam!
Priecīgās dziesmās Tevi mēs teicam,
debess un zemes Valdnieku sveicam.
Cik varens esi, teic debess velve,
un kas ir radīts ūdeņu dzelmēs.
Likumus savus arī mums devi,
Tos svēti pildīt mums pavēlēji.
Lai mēs Tev būtu īpaši tuvi,
pasaulē nāci un cilvēks kļuvi.
Cieti pat mokas un grūtu nāvi,
Svētīdams ļaudis, kas grib būt Tavi.
Krustā kaut izsmiets un nievāts biji,
Piedot mums grēkus Tu apsolīji.
Tagad Tu mājo debesu godā,
un visa vara Tev rokās dota.
Bet vienus, Jēzu, mūs neatstāji,
Hostijā vienmēr mūs stiprināji.
Mums sakramentā, kurā klāt esi,
pats sevi vienmēr upurī nesi.
Dari, Kungs Jēzu, mūs skaidrus, svētus,
cienīgi Tevi uzņemt lai spētu.
Lai, mīlot citus, mēs labu darām
no rīta ausmas līdz saules rietam.
Gribam Tev, Jēzu, mēs visur sekot,
Tev visu ziedot, Tev vienam kalpot.
Žēlo mūs, Jēzu, ikkatru dienu:
ceļā uz gaismu vadi ikvienu.
Nekas lai nespēj no Tevis mūs šķirt,
Tev gribam dzīvot, Tev arī nomirt.