Lūgšana pirms iestiprināšanas

From Prayers
Jump to: navigation, search

Svētais Gars, palīdzi man manas Iestiprināšanas dienā pilnībā apzināties, ka man tiek dotas lielas
garīgas bagātības, un palīdzi man arī saprast, ka tagad es varēšu ņemt daudz lielāku dalību Kristus
valstības izplatīšanā. Dari, lai es labi izlietotu garaspēku, kas man tiek dāvāts. Nav vairs tālu tas
laiks, kad jau būšu izaudzis un kļuvis patstāvīgs. Tāpēc es Tevi vēl jo vairāk lūdzu, nekad nepieļauj,
ka es sāktu kaunēties par savu saistību ar Kristu, bet liec man ar savu dzīvesveidu likt visiem
skaidri saprast, ka Kristus man ir viss. Āmen.