Lūgšana pirms bērna kristībām

From Prayers
Jump to: navigation, search

(Šo lūgšanu ģimenes tēvs var noskaitīt sava bērna kristību dienā ar visiem kristībās ielūgtajiem viesiem pirms došanās uz baznīcu.)
Debesu Tēvs, mēs gatavojamies vest savu vismazāko bērniņu uz baznīcu, lai viņu kristītu. Šobrīd viņš/viņa vēl ir tikai mūsu bērns, bet pavisam drīz viņš kļūs arī par Tavu bērnu un varēs ņemt dalību Tavā dievišķajā dzīvē. Viņš saņems tieības mantot Tavas valstības bagātības. Un Kristus, mūsu Brālis, kļūs arī par viņa Brāli. Dari, Kungs, lai mēs spētu visos turpmākajos gados par šo bērnu tā rūpēties, lai viņš nekad nepazaudētu laimi dzīvot Dieva žēlastībā, kas viņam šodien tiks dāvāta. Palīdzi mums vienam otru tā mīlēt, lai mūsu māja, kaut arī tā būtu nabadzīga, viņam vienmēr būtu vieta, kur atrast sirds siltumu, mieru un gara veselību. Dari, lai mūsu cilvēciskās kļūdas būtu tik nenozīmīgas, ka tad, kad viņš paaugsies un sāks vērtēt apkārtējo pasauli, viņš varētu izjust, ka dzīvo vidē, kur valda labestība. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.