Lūgšana par ticību

From Prayers
Jump to: navigation, search

Kungs, es ticu; es vēlos Tev ticēt.
Kungs, dari, lai mana ticība kļūtu pilnīga, lai tā caurauž visu manu domāšanas veidu, lai tā iespaido manu dzīves uztveri un spriedumus par garīgām un laicīgām lietām.
Kungs, dari lai mana ticība būtu prieka pilna, lai tā atnestu manam garam mieru un darītu mani laimīgu, lai tā rosinātu mani uz lūgšanu, kā arī atraisītu mani draudzībai ar cilvēkiem un apgaismotu manas sarunas kā par garīgām, tā par laicīgām lietām.
Kungs, liec man savā ticībā būt pazemīgam, lai es nesāktu iedomāties, ka mana ticība izriet no manu domu vai izjūtu pieredzes; liec man vērtēt vienīgi Svētā Gara atstāto liecību un nemeklēt nekādu labāku pārliecību, kā vienīgi to, ko var iegūt, pieņemot Tradīciju un pilnībā uzticoties svētās Baznīcas maģistērijam. Āmen.

Pāvests Pāvils VI