Lūgšana par ticības izaugsmi

From Prayers
Jump to: navigation, search

Stiprini mani, Kungs, ar Svētā Gara žēlastību un dāvā manai dvēselei savu mieru, lai es varētu atbrīvoties no jebkādām nevajadzīgām rūpēm, raizēm un satraukuma. Palīdzi man vienmēr vēlēties to, kas Tev ir patīkams un pieņemams, tā, lai Tava griba kļūtu arī par manu gribu. Dari, lai es spētu sevi atbrīvot no visām vēlmēm, kas nav svētas, un lai Tavas mīlestības dēļ es paliktu tālu no šīs pasaules un meklētu vienīgi Tevi. Nekad neļauj man uzskatīt par saviem nopelniem visu labo, ko Tu manī un caur mani dari, bet liec, lai es drīzāk, no visas sirds godinot Tavu visvarenību, priecīgi samierinātos ar to, ka man ir tik daudz nepilnību, un lai, atsakoties no šīs pasaules iedomības, es tiektos pēc tās patiesās un paliekošās godības, kas ir atrodama vienīgi Tevī. Āmen.

Sv. Franciska Ksavjē Kabrīni