Lūgšana par piecām žēlastībām

From Prayers
Jump to: navigation, search

Mūžīgais debesu Tēvs, Tavs Dēls ir solījis, ka Viņš dāvās mums visas žēlastības, kādas mēs no Tevis lūgsim Viņa vārdā. Paļaujoties uz šo solījumu, es Jēzus Kristus vārdā un Viņa nopelnu dēļ lūdzu no Tevis piecas žēlastības.
Pirmkārt, es lūdzu piedošanu par visiem pārkāpumiem, kādus esmu izdarījis. Es no visas sirds nožēloju savus grēkus, jo ar tiem esmu apvainojis Tevi, mans Dievs, kas esi bezgalīgi labs.
Otrkārt, es lūdzu, dāvā man savu dievišķo gaismu, kas man ļautu pilnībā saskatīt visu šīs pasaules lietu niecību un pareizi novērtēt Tavu neizsakāmo cildenumu un labumu.
Treškārt, es lūdzu, lai Tu man dāvā tādu spēju Tevi mīlēt, ka es vairs nepiesaistītu savu sirdi radījumiem, it īpaši, lai nedomātu tik daudz par sevi, un lai mīlētu vienīgi Tavu svēto gribu.
Ceturtkārt, dāvā man žēlastību, lai es spētu pilnībā uzticēties Jēzus Kristus nopelnu atpestīšanas spēkam un arī Jaunavas Marijas aizbildniecības spēkam.
Piektkārt, es lūdzu pacietības un izturības žēlastību. Es gan zinu, ka vienmēr, kad vien es lūdzu Tavu palīdzību, Tu man agri vai vēlu atbildēsi un nāksi palīgā, bet es baidos vienīgi pats par sevi, ka es varētu aiz nolaidības vajadzīgajā brīdī nevērsties pie Tevis, un tādā veidā pats sevi novest postā.
Dāvā man, mūžīgais Tēvs, arī žēlastību vienmēr lūgties Jēzus vārdā. Āmen.

Sv. Alfonss Ligūri