Lūgšana par paaicinājumiem

From Prayers
Jump to: navigation, search

Kungs, padari mani par labāku cilvēku, uzmanīgāku pret citiem, godīgāku pret sevi, uzticīgāku Tev.
Padari mani upurgatavu, lai es sirsnīgi vēlētos vienmēr pildīt Tavu gribu.
Palīdzi man dzīvē atrast savu patieso aicinājumu un dari, lai tajā es spētu atrast laimi pats sev un atnest labumu arī citiem.
Kungs, dāvā augstsirdību tiem, kurus Tu aicini uz priesterību vai dzīvi ordeņos, lai viņi spētu atbildēt uz Tavu aicinājumu, tā, lai tie, kam vajadzīga Tava palīdzība, varētu to vienmēr atrast.
To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.