Lūgšana par izturību ticībā

From Prayers
Jump to: navigation, search

Mūžīgais Tēvs, kas caur savu mīļo Dēlu mūs mācīji vienmēr lūgties „Lai atnāk Tava Valstība”, dāvā mums, Kungs, žēlastību palikt līdz galam uzticīgiem Tavai mīlestībai, lai pēc tam, kad būsim ar pilnīgu sevis atdevi vairojuši Tavu godu virs zemes, mēs varētu baudīt Tavu labvēlību visā mūžībā. Āmen.