Lūgšana par atbrīvošanu no bailēm, piemēram, pirms ceļojuma ar lidmašīnu

From Prayers
Jump to: navigation, search

"LAI KUNGS TEVI SVĒTĪ UN LAI TEVI PASARGĀ, LAI KUNGS APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS, LAI KUNGS PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!"

Saņemiet svētību. Lūdzu, lasiet to skaļi 7 reizes, svētījot apkalpi, ceļabiedrus, jo 1.Pēt.3:9b mūs aicina svētīt, LAI MĒS SAŅEMTU SVĒTĪBU!

Pateicos, TĒTI, ka caur šo situāciju TU izdarīsi mūsos visu, ko gribi; ka iemācīsi mums visu, ko TU gribi; ka mainīsi mūsu sirdis pret TEVI, sevi un visiem cilvēkiem!

JĒZU, lūdzu ienāc starp mani un X. Un maini mūsu sirdis pret TEVI, katram pret sevi, vienam pret otru un pret visiem cilvēkiem! Amen.

Skaļi atteikties: JĒZUS VĀRDĀ UN KRISTUS ASIŅU SPĒKĀ ES ATSAKOS NO SĀTANA MELIEM, KA... UN JĒZUS VĀRDĀ UN KRISTUS ASIŅU SPĒKĀ ES PASLUDINU DIEVA PATIESĪBU, KA...

Skaļi: JĒZUS VĀRDĀ UN KRISTUS ASIŅU SPĒKĀ SADRAGĀJU VISU VĀRDU, LĀSTU UN KONTROLĒJOŠO LŪGŠANU VARU PĀR MANI/bērnu VISĀS MANAS DZĪVES JOMĀS! To vietā JĒZUS VĀRDĀ PASLUDINU PILNĪGU DIEVA GRIBU UN KRISTUS UZVARU VISĀS MŪSU DZĪVES JOMĀS!

Skaļi: JĒZUS VĀRDĀ UN KRISTUS ASIŅU SPĒKĀ SADRAGĀJU VISUS VELNA PLĀNUS, SHĒMAS UN PROGRAMMAS! PASLUDINU PILNĪGU DIEVA GRIBU UN KRISTUS UZVARU VISĀS JOMĀS!

Katru rītu TUALETĒ skaļi: JĒZUS VĀRDĀ UN KRISTUS ASIŅU SPĒKĀ ES SADRAGĀJU VISUS VELNA PLĀNUS, PROGRAMMAS UN SHĒMAS ŠAI DIENAI MAN (un/vai MANAI ĢIMENEI) VISĀS MANAS/MŪSU DZĪVES JOMĀS! UN JĒZUS VĀRDĀ UN KRISTUS ASIŅU SPĒKĀ PASLUDINU PILNĪGU DIEVA GRIBU UN KRISTUS UZVARU šai dienai VISĀS MANAS (ĢIMENES, DZIMTAS) DZĪVES JOMĀS! [Var konkrēti sadragāt/pasludināt tam un tam notikumam, procesam (piem., BĀRIŅTIESAS SĒDEI), TAI UN TAI JOMAI (piem., LAIKA IZLIETOŠANAS jomā)]

Šo lūgšanu sacīt vismaz čukstus: Jēzus vārdā atsakos baidīties no..., jo DIEVS MAN NAV DEVIS BAILĪBAS GARU, BET SPĒKA, MĪLESTĪBAS UN SKAIDRA SAPRĀTA GARU.

Varbūt citreiz klusām saki: JĒZUS VĀRDĀ PASLUDINU ŠO TELPU PAR PILNĪGU DIEVA ĪPAŠUMU UN PAVĒLU NO ŠEJIENES AIZIET VISIEM ĻAUNAJIEM GARIEM, KURI TE IENAKUŠI KĀDU CILVĒKU RĪCĪBAS DĒĻ! SVĒTIE BETLĒMES EŅĢEĻI, LŪDZU PIEPILDIET ŠO VIETU AR DEBESU MĪLESTĪBU, KURAI LĪDZI NĀK MIERS UN PRIEKS!