Lūgšana jebkurā laikā

From Prayers
Jump to: navigation, search

Kungs, piedod mums mūsu neskaitāmos grēkus, dāvā mums visu šai dienai nepieciešamo palīdzību un uzturi mūs prāta un miesas veselībā. Tā kā paši esam vāji um nepastāvīgi, dāvā mums visas žēlastības, kādas mums vajadzīgas, lai dzīvotu Tev patīkamu dzīvi. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.