Lūgšana iestiprināšanas gadadienā

From Prayers
Jump to: navigation, search

(Šādu lūgšanu persona, kas svin savu iestiprināšanas gadadienu, varētu lūgties savā ģimenē pie galda
pēc kopīgas ēdienreizes.)
Svētais Gars, šajā manas iestiprināšanas gadadienā es Tev vēlreiz pateicos par to, ka esmu saņēmis šo
sakramentu. Es apzinos, ka neesmu spējis pilnībā izmantot man doto laiku kopā ar Tevi. Piedod man,
Svētais Gars! Palīdzi man, lai turpmāk es varētu vairāk nekā līdz šim atgādināt stipru, pārliecinātu un nobriedušu kristieti. Dari, lai es kļūtu paklausīgāks Tavām iedvesmām. Liec man skaidrāk apzināties, ka
līdz ar Iestiprināšanu es esmu saņēmis pienākumu dzīvot tā, lai ar savu dzīvi varētu citiem pierādīt, ka
ir labi sekot Kristum. Mīlestības Gars, liec man vairāk mīlēt Dievu un savu tuvāko. Āmen.