Lūgšana Jēzum

From Prayers
Jump to: navigation, search

Mīļais Jēzu, dari, lai Tava mīlestība aizplūst kā smarža it visur. Pārpludini manu dvēseli ar savu Garu un dzīvību. Ienāc manī un pārņem visu manu būtni tik pilnīgi, lai mana dzīve būtu vienīgi Tavs starojums. Atmirdzi caur mani un esi manī tādā veidā, ka ikviens, ar ko es tiekos, justu Tavu klātbūtni manī. Āmen.
Jēzu, palīdzi man!
Katrā vajadzībā ļauj man nākt pie Tevis ar pazemīgu ticību, sakot:
Jēzu, palīdzi man!
Visās šaubās, neziņā un kārdinājumos:
Jēzu, palīdzi man!
Vientulības, paguruma un pārbaudījumu stundā:
Jēzu, palīdzi man!
Izjūkot maniem plāniem un zūdot cerībām; kad kaut kas rada nepatiku; grūtībās un bēdās:
Jēzu, palīdzi man!
Kas citi mani pieviļ, un Tava žēlastība vien var dot man atbalstu:
Jēzu, palīdzi man!
Kas es steidzos Tavas maigās mīlestības patvērumā:
Jēzu, palīdzi man!
Kad manu sirdi satriekusi neveiksme, redzot, ka manas pūles paliek bez rezultātiem:
Jēzu, palīdzi man!
Kad mani pārņem nepacietība un mans krusts kļūst par smagu:
Jēzu, palīdzi man!
Kad esmu slims, un mana galva un rokas nespēj strādāt, un es jūtos vientuļš:
Jēzu, palīdzi man!
Neraugies uz manu vājumu, neveiksmēm un nepilnībām, Vissvētā Jēzus Sirds, bet vienmēr palīdzi man un nekad mani nepamet!