LŪGŠANA PRET JEBKURU ĻAUNUMU

From Prayers
Jump to: navigation, search

Kunga Gars, Dieva Gars, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, Vissvētākā Trīsvienība, Bezvainīgā Jaunava Marija, eņģeļi, erceņģeļi un visi paradīzes svētie, nolaidieties pār mani! Kungs, pārkausē mani, veido mani, piepildi mani ar Sevi, lieto mani!

Padzen no manis visus ļaunos spēkus, iznīdē un sarauj tos, lai man ir labi un es varu darīt labu.

Lai mani neskar burvestības, pesteļi, melnā maģija, melnā mise, noburšana, pieburšana, lāsti, ļaunā acs, velna invāzija, velna apsēstība, velna apmātība; viss, kas ir ļauns - grēks, skaudība, greizsirdība, nodevība, fiziskās, psihiskās, morālās, garīgās un velnišķās kaites. Lai visi šie ļaunumi sadeg ellē un vairs nevar skart ne mani, ne kādu citu uz pasaules.

Es pavēlu ar visspēcīgā Dieva varu, Jēzus Kristus Glābēja vārdā, ar Bezvainīgās Jaunavas Marijas starpniecību visiem nešķīstajiem gariem, kuri mani moka, tūlīt mani atstāt un iet uz mūžīgo elli, kur tos iekals važās svētais erceņģelis Miķelis, Gabriels un Rafaels, mūsu sargeņģeļi, un piespiedīs pie zemes Bezvainīgās Jaunavas Marijas papēdis.