LŪGŠANA PAR IEKŠĒJO DZIEDINĀŠANU (citiem)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Visa labuma Tēvs, Mīlestības Tēvs, slavēju Tevi, pielūdzu Tevi un pateicos Tev par to, ka no Mīlestības devi mums Jēzu.

Pateicos Tev, ka caur Svētā Gara gaismu sapratām to, ka Viņš ir Gaisma, Patiesība un Labais Gans, kurš atnāca, lai dzīvību dāvātu pārpilnībā.


Šodien, Tēvs, gribu stādīt Tavā priekšā šo Tavu dēlu (meitu).

Tu pazīsti šo cilvēku pēc vārda.

Atdodu viņu Tev.

Es lūdzos, lai Tu uzlūkotu viņu ar savu Tēvišķo skatienu, lai Tu uzlūkotu visu viņa (viņas) dzīvi.

Tu pazīsti viņa (viņas) sirdi un visus šīs sirds ievainojumus.

Tu zini visu, ko viņš (viņa) gribēja darīt, bet neizdarīja.

Tu zini, ko sliktu viņš (viņa) ir darījis (darījusi) un no kādām pārestībām viņš (viņa) bija cietis (cietusi).

Tu pazīsti viņa (viņas) trūkumus, kļūdas un grēkus.

Tu pazīsti viņa (viņas) dzīvi, rīcību un kompleksus.


Šodien, Tēvs, Tevi lūdzam caur Tava Dēla Jēzus Kristus mīlestību,

izlej Savu Svēto Garu pār šo brāli (māsu),

lai Tavas Mīlestības siltums, kurš dziedina, caurauž visus viņa (viņas) sirds noslēpumus.

Tu, kas dziedē visas salauztās sirdis un pārsien viņu ievainojumus.

Tēvs - dziedini šo brāli (māsu)!

Kungs, ienāc viņa (viņas) sirdī, kā kādreiz ienāci mājā, kur bija sapulcējušies bailēm pārņemti mācekļi.

Tu taču parādījies viņu vidū, sakot: "Miers jums!".

Ienāc šajā sirdī un dāvā tai mieru. Piepildi to ar Mīlestību.

Zinām, ka Mīlestība atbrīvo no bailēm.

Ienāc šajā dzīvē un dziedini šo sirdi.

Kungs, mēs zinām, ka Tu to dari ikreiz, kad to mēs Tev lūdzam.


Vienoti ar Jaunavu Mariju, mūsu Māti, kura bija klātesoša Galilejas Kānā, kad pietrūka vīna, bet Tu atbildēji uz Viņas lūgumu un ūdeni pārvērti vīnā, mēs Tevi lūdzam -

pārveido šo sirdi, veido to cēlu, maigu, pilnu labestības - dod viņam (viņai) jaunu sirdi.

Dari, Kungs, ka šajā brālī (māsā) uzplaukst Tavas klātesamības augļi.

Apveltī viņu ar Sava Gara dāvanām: mīlestību, prieku un mieru.

Dari, lai pār viņu nonāk Svētā Gara svētība, lai viņš (viņa) varētu baudīt un meklēt Dievu katru dienu, dzīvojot bez kompleksiem attiecībā pret savu sievu (vīru, ģimeni, brāli utt.).


Pateicos Tev, Kungs, par to, ko Tu šodien dari viņa (viņas) dzīvē.

Pateicos Tev no visas sirds, jo Tu mūs dziedini.

Tu pārrauj mūsu važas un dāvā mums brīvību.

Pateicamies Tev, Kungs, par to, ka esam Tava Svētā Gara svētnīca un ka šī svētnīca nedrīkst būt iznīcināta, jo tā ir Dieva Nams.

Pateicamies Tev, Kungs, par ticību, par mīlestību, kuru mūsu sirdīs esi ielicis.

Cik liels ir Kungs! Esi slavēts un godināts!