LŪGŠANA PAR IEKŠĒJO DZIEDINĀŠANU (SEV)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Visa labuma Tēvs, Mīlestības Tēvs, slavēju Tevi, pielūdzu Tevi un pateicos Tev par to, ka no Mīlestības devi mums Jēzu.

Pateicos Tev, ka caur Svētā Gara gaismu sapratām to, ka Viņš ir Gaisma, Patiesība un Labais Gans, kurš atnāca, lai dāvātu dzīvību pārpilnībā.


Šodien, Tēvs, gribu stādīt Tavā priekšā sevi.

Tu pazīsti mani pēc vārda.

Atdodu sevi Tev.

Es lūdzos, lai Tu uzlūkotu mani ar savu Tēvišķo skatienu, lai Tu uzlūkotu visu manu dzīvi.

Tu pazīsti manu sirdi un visus šīs sirds ievainojumus.

Tu zini visu, ko es gribēju darīt, bet neizdarīju.

Tu zini, ko sliktu es esmu darījis (darījusi) un no kādām pārestībām biju cietis (cietusi).

Tu pazīsti manus trūkumus, kļūdas un grēkus.

Tu pazīsti manu dzīvi, rīcību un kompleksus.


Šodien, Tēvs, Tevi lūdzu caur Tava Dēla Jēzus Kristus mīlestību,

izlej Savu Svēto Garu pār mani,

lai Tavas Mīlestības siltums, kurš dziedina, caurauž visus manas sirds noslēpumus.

Tu, kas dziedē visas salauztās sirdis un pārsien viņu ievainojumus.

Tēvs - dziedini mani!

Kungs, ienāc manā sirdī, kā kādreiz ienāci mājā, kur bija sapulcējušies bailēm pārņemti mācekļi.

Tu taču parādījies viņu vidū, sakot: "Miers jums!".

Ienāc manā sirdī un dāvā tai mieru. Piepildi to ar Mīlestību.

Zinām, ka Mīlestība atbrīvo no bailēm.

Ienāc manā dzīvē un dziedini manu sirdi.

Kungs, mēs zinām, ka Tu to dari ikreiz, kad mēs to Tev lūdzam.


Vienoti ar Jaunavu Mariju, mūsu Māti, kura bija klātesoša Galilejas Kānā, kad pietrūka vīna, bet Tu atbildēji uz Viņas lūgumu un ūdeni pārvērti vīnā, mēs Tevi lūdzam -

pārveido manu sirdi, veido to cēlu, maigu, pilnu labestības - dod man jaunu sirdi.

Dari, Kungs, ka manī uzplaukst Tavas klātesamības augļi.

Apveltī mani ar Sava Gara dāvanām: mīlestību, prieku un mieru.

Dari, lai pār mani nonāk Svētā Gara svētība, lai es varētu baudīt un meklēt Dievu katru dienu, dzīvojot bez kompleksiem attiecībā pret savu sievu (vīru, ģimeni, brāli utt.).


Pateicos Tev, Kungs, par to, ko Tu šodien dari manā dzīvē.

Pateicos Tev no visas sirds, jo Tu mūs dziedini.

Tu pārrauj mūsu važas un dāvā mums brīvību.

Pateicamies Tev, Kungs, par to, ka esam Tava Svētā Gara svētnīca un ka šī svētnīca nedrīkst būt iznīcināta, jo tā ir Dieva Nams.

Pateicamies Tev, Kungs, par ticību, par mīlestību, kuru mūsu sirdīs esi ielicis.

Cik liels ir Kungs! Esi slavēts un godināts!