LŪGŠANA PAR ATMIŅU DZIEDINĀŠANU (T. EMILIANO TARDIFF)

From Prayers
Jump to: navigation, search

T. EMILIANO TARDIFF

LŪGŠANA PAR ATMIŅU DZIEDINĀŠANU

(no grāmatas: "Jēzus darīja mani par liecinieku")


Labestības Tēvs, mīlestības Tēvs,

es Tevi slavēju, cildinu un Tev pateicos,

jo Mīlestībā Tu mums dāvāji Jēzu.


Paldies, Tēvs; Tava Gara gaismā

mēs saprotam, ka Viņš ir Gaisma,

Patiesība un Labais Gans,

kurš nācis, lai mums būtu dzīvība

un dzīvība pārpilnībā.


Šodien, Tēvs,

Es vēlos Tavā priekšā likt šo dēlu (meitu).

Tu viņu zini saukt vārdā.

Es lieku viņu Tavā priekšā, Kungs,

lai Tu viņa (viņas) dzīvei uzmet Tēva skatienu.


Tu pazīsti viņa (viņas) sirdi un ievainojumus,

ko viņš (viņa) guvis(-usi) dzīves laikā.


Tu zini, ko viņš (viņa) gribējis(-usi) darīt

un nav izdarījis(-usi).

Tu zini, ko viņš (viņa) ir izdarījis(-usi),

un ļaunumu, kas nodarīts viņam (viņai).

Tu pazīsti viņa (viņas) robežas, kļūdas un dzīvē gūtās traumas un kompleksus.

Šodien, Tēvs, mēs Tevi lūdzam,

caur Tava Dēla Jēzus Kristus Mīlestību,

izlej Savu Svēto Garu pār šo brāli (māsu),

lai Tavas mīlestības dziedinošais siltums ieplūst viņa (viņas) sirds pašos dziļumos

- Tu, kurš dziedē salauztas sirdis

un pārsien to brūces.


Dziedini viņu, Kungs, ieej šajā sirdī,

kā Tu iegāji namā,

kurā pulcējās Tavi izbiedētie mācekļi.

Tu parādījies viņu vidū un sacīji:

"Miers lai ir ar jums."

Ieej šajā sirdī un dāvā tai Savu mieru.

Piepildi to ar Mīlestību.


Mēs zinām, ka Mīlestība aizdzen bailes.

Apmeklē viņa (viņas) dzīvi

un dziedini viņa (viņas) sirdi.

Mēs zinām, Kungs, ka Tu to dari ikreiz, kad mēs Tev to lūdzam,

un mēs Tev to lūdzam

līdz ar Mariju, mūsu Māti,

kura bija Kānas kāzās, kad vairs nebija vīna

- Tu atsaucies viņas vēlmei,

pārvēršot ūdeni vīnā.


Dāvā viņam (viņai) dāsnu,

laipnu un labestīgu sirdi,

Dāvā viņam (viņai) jaunu sirdi.

Liec, Kungs, šajā brālī (māsā)

nobriest Tavas klātbūtnes augļiem.


Dāvā viņam (viņai) Sava Gara augļus:

Mīlestību, Mieru un Prieku.

Liec, lai pār viņu nonāk Svētību Gars, lai viņš (viņa) ik dienas

spēj baudīt un meklēt Dievu, dzīvojot bez kompleksiem un traumām

līdzās savai laulātajai draudzenei

(laulātajam draugam),

savas ģimenes un brāļu vidū.


Es Tev pateicos, Tēvs, par to,

ko Tu šodien dari viņa (viņas) dzīvē.

Mēs Tev pateicamies par Tavu Sirdi,

jo Tu esi tas, kurš mūs dziedina, atbrīvo, sarauj mūsu važas un atlaiž mūs brīvībā.


Paldies, Kungs, jo mēs esam Tava Gara tempļi,

un šādu templi nevar iznīcināt,

jo tas ir Dieva Nams.


Mēs Tev pateicamies, Kungs,

par ticību un mīlestību,

ko esi licis mūsu sirdīs.

Cik Liels Tu esi, Kungs!

Esi slavēts un teikts, Kungs!