LĪKSMI DZIEDIET PESTĪTĀJAM (44.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

LĪKSMI DZIEDIET PESTĪTĀJAM,
Dieva Dēlam mūžīgajam.
Viņš ir nāvi uzvarējis,
elles spēkus savaldījis.
Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja.
Jēzum krusta nāvē ejot,
Mācekļi vairs necerēja.
Daži, kas vēl droši bija,
To uz kapu pavadīja.
Alleluja...
Bet kad Jēzus cēlās augšā,
cerība tiem atkal ausa.
Tiem, kas maldījušies bija,
asaras pār vaigiem lija.
Alleluja...
Mācekļi pie kapa skrēja,
līdzko vēsti sadzirdēja:
citu runām neticēja,
kamēr paši ieraudzīja.
Alleluja...
Bija, kas vēl projām bēga,
bīdamies no sava grēka.
Kas ar Jēzu agrāk gāja,
pulcējās pie Pestītāja.
Alleluja...
Svētku prieks lai katrā sejā,
kad pie Pestītāja ejam:
mīlestību sirdīs nesam,
Viņam pateicīgi esam.
Alleluja...