Kunga Jēzus Kristus visdārgo Asiņu litānija

From Prayers
Jump to: navigation, search


Kyrie, eleison! 

Christe, eleison! 

Kyrie, eleison! 

Kristu, klausi mūs! 

Kristu, uzklausi mūs!


Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!

Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!

Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!

Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!


Kristus Asinis, mūžīgā Tēva viendzimušā Dēla, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, iemiesotā Dieva Vārda, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, Jaunās un Mūžīgās Derības, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, kas ciešanās Olīvdārzā zemi slacījāt, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, kas šaustīšanā plūdāt, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, kas lāsojāt no ērkšķu kroņa, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, pie krusta izlietās, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, maksa par mūsu pestīšanu, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, bez kurām nav piedošanas, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, kas Euharistijā veldzējat un šķīstāt dvēseli, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, žēlsirdības straume, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, ļauno garu uzvarētājas, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, mocekļu stiprums, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, apliecinātāju drosme, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, jaunavības avots, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, atbalsts tiem, kas briesmās, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, atvieglojums cietējiem, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, iepriecinājums bēdās, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, gandarītāju cerība, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, mirstošo mierinājums, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, siržu miers un maigums, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, mūžīgās dzīves nodrošinājums, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, kas atbrīvojat dvēseles no šķīstīšanas uguns, atpestījiet mūs!

Kristus Asinis, jebkādas slavas un goda viscienīgākās, atpestījiet mūs!


Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs! 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs! 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums! 


V. Tu esi mūs atpircis, Kungs, ar savām Asinīm. 

R. Un esi mūs darījis par Valstību mūsu Dievam. 


LŪGSIMIES! 

Visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi sūtījis pasaulē savu Viendzimušo Dēlu, lai ar Viņa Asinīm mēs tiktu atpestīti, - Tevi lūdzam, liec, lai mēs, godinot Viņa ciešanu noslēpumu, tiktu pasargāti no visa ļauna un iemantotu mūžīgo algu Debesīs. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.