Kristību solījumu atjaunošana

From Prayers
Jump to: navigation, search

Lieldienu vigīlijas dievkalpojuma laikā katoļi tiek aicināti atjaunot kristību solījumus, t. i.,
vēlreiz personīgi apliecināt, ka ir gatavi pildīt solījumus, kurus viņu kristību dienā viņu vārdā bija
devuši krustvecāki. Tomēr būtu vēl ļoti vēlams, lai katrs ģimenes loceklis arī savā kristību gadadienā
pie ģimenes vakariņu galda atjaunotu savus solījumus. Patiesi, tā būtu ļoti laba ģimenes tradīcija, ja
visi apņemtos svinēt ne tikai savu dzimšanas dienu, bet pienācīgi atzīmētu arī katra ģimenes locekļa
atdzimšanu Kristū.
Solījumu atjaunošana:
Es, N., vēlreiz atsakos no sātana un visiem viņa darbiem. Un šajā manu kristību gadadienā es svinīgi
apliecinu savu kristīgo ticību ar vārdiem, kas ņemti no apustuļu ticības apliecinājuma. (Seko ticības apliecinājums.)