KUNGS JĒZUS DZĪVS IR UZCĒLIES (50.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

KUNGS JĒZUS DZĪVS IR UZCĒLIES,
no kapa akmens novēlies,
vien baltās drēbes palika,
kur svētā Miesa dusēja.
Aiz bailēm sargi drebēja,
kad brīnumu šo redzēja:
kā dievišķīgā spožumā
Kungs Jēzus kapu atstāja.
Uz kapu steidzas sievietes,
tās dārgās smaržu zāles nes,
lai savu Kungu godināt
un Viņa miesu iesvaidīt.
Tās bēdās runā skumīgi
Kas novels smago akmeni?
Bet, tuvu pienākot, tās redz,
ka akmens pats jau novēlies!
Teic sievām Dieva eņģelis:
„Te pravietojums piepildīts.
Ir Jēzus godā uzcēlies
Un mācekļus Viņš sastapt ies.”
Nav mūžam kaunā palicis,
kas Kungam Jēzum ticējis.
Var sabrukt zeme, debesis —
Viņš savus vārdus piepildīs.