KUNGS JĒZU, TAVA PIEMIŅA (86.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

KUNGS JĒZU, TAVA PIEMIŅA
ir sirdīm laime patiesa,
bet lielāka vēl dāvana
ir Tava maigā klātbūtne!
Vai agrs rīts, vai vakars vēls,
nekad nav teikts kaut kas tik cēls,
nav iedomāts vēl mīļāks tēls
kā Tu, mans Jēzu, Dieva Dēls!
Pie Sevis, Kungs, Tu aicini,
iet Tavās pēdās skubini;
kas seko Tev, tos mierini,
tiem algā Sevi dāvini.
Sirds slāpēs Jēzus — remdējums
un prātam gaismas starojums,
visaugstākais Tu ieguvums,
ko pasaulē dot nespēj mums.
To cilvēks nespēj pasacīt,
ne rakstu zīmēs parādīt,
kāds labums Jēzu izvēlēt
un mūžam Viņam piederēt.
Tev, Jēzu, sevi veltīsim
Un vienmēr Tavi paliksim:
Ved, lūdzam, mūs uz debesīm,
kur mūžam Tevi slavēsim.