KUNGS JĒZU, MŪSU PATVĒRUMS (91.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

KUNGS JĒZU, MŪSU PATVĒRUMS,
Tu gaisma patiesīgā mums.
Kur Tava vārda gaisma spīd,
tur miers un laime sirdī mīt.

Kad rītos acis atveru,
es Jēzum sevi atdodu,
un visā dienas gājumā
ir Jēzus manā tuvumā.
Kad dažreiz dzīves nasta māc
un grūtās šaubās pagurst prāts,
tad Jēzus Vārdu piesaucu,
tik Viņam sevi uzticu.
Nav Jēzus mūžam atstājis
To, kas uz Viņu cerējis.
Viņš dzird pat klusu nopūtu,
redz katru slēptu asaru.
Kungs Jēzu, Tavā vadībā
es gaišā bērna ticībā
caur zemes dzīvi ceļoju
uz skaisto, svēto Mūžību.