KUNGS JĒZU, LABAIS GANS (92.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

KUNGS JĒZU, LABAIS GANS,
kas mani droši sargā,
Tu — Glābējs esi mans,
Kad plosās auka barga.
Uz zaļiem pakalniem,
pie skaidriem avotiem
Gans aizved savas avis;
kad jēriņš paguris,
Viens ceļā palicis —
nes to uz rokām savām.
Cik labi dvēselei
pie Jēzus kājām dusēt!
Te, skaļā pasaulē,
Viss dzīves ļaunums klusē.
Tik maigi vārdi skan:
bērns, uzticies tik man —
Es tevi neatstāšu!
No visa ļaunuma —
Pat nāves tumsībā
Es tevi pasargāšu.
Kad ceļa galu redz,
Liec mani eļļām svaidīt
un dzīvo Maizi sniedz,
lai priecīgs varu aiziet.

Cik dzīvē skaistuma,
cik laimes, gaišuma —
Tu, Jēzu, visu devis.
Mans karstais ilgojums
ir — lielais ieguvums:
būt mūžībā pie Tevis!