KUNGS DIEVS, TU MŪSU RADĪTĀJS (30.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

KUNGS DIEVS, TU MŪSU RADĪTĀJS
un visu ļaužu Pestītājs,
mēs mūžam Tevi slavēsim
un savās sirdīs pielūgsim.
Mēs Tevi lūdzam stāvēt klāt,
jo gribam jaunu dzīvi sākt.
No grēka važām atbrīvo,
lai sirdis mieru iemanto.
Pie sevis Tu mūs aicini
un žēlastību dāvini:
Tu maizi dienišķo mums dod,
lai Tevī visi spēku rod.
Lai gods un slava brīnišķa
Tev, augstais Dievs, ir mūžīga!
Un visa Tava radība,
lai vienmēr Tevi godina!