KUNGS, PIESISTS KRUSTĀ (32.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

Ak, Kungs, esi Tu man žēlīgs! Ak, vai! Esmu cilvēka grēcīgs.


KUNGS, PIESISTS KRUSTĀ, miris rūgtā nāvē,

atpestīt Tevi Jēzus bija nācis.
Tu mūsu grēkus paņēmi uz sevis,
biķeri dzēri, kuru Tēvs bij’ devis.

Tu par mums, ļaudīm, cieti grūtas mokas;
naglām pārdurtas Tavas kājas, rokas.
Ass ērkšķu vainags rotā galvu Tavu,
ik katrā ērkšķī redzu grēku savu.
Gribu pie Tava svētā Krusta raudāt,
te visus grēkus, visas vainas atstāt.
Caur savām mokām svētību man sūti,
dod spēku panest dzīves krustu grūtu!
Gribu, ak, Jēzu, Tavs es vienmēr palikt,
lai varu Tevi debess mājās satikt.
Stiprini mani, Kungs, ar savu Miesu,
mirstot kad iešu es uz Tavu tiesu.