KUNGS, ES NEESMU CIENĪGS (69.)

From Prayers
Jump to: navigation, search

KUNGS, ES NEESMU CIENĪGS,
Kungs, es neesmu cienīgs, ka manā sirdī nāc,
bet saki tikai vārdu, un būšu dziedināts.
(2 reizes)
Sirds, grēku aptumšota, tad žēlastību gūs,
un, Tevis apgaismota, par mājokli Tev kļūs.
(2 reizes)
UZ TEVI, JĒZU, TIECAS,
Uz Tevi, Jēzu, tiecas ar ilgām dvēsele,
pēc Tevis, alkstot, lūdzas, Tev priekā gavilē.
(2 reizes)
Tu visu labu devi, Kungs, savā gudrībā,
ļauj arī redzēt Tevi man Tavā valstībā.
(2 reizes)