KUNGA EŅĢELIS

From Prayers
Jump to: navigation, search

Kunga eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai, un viņa ieņēma no Svētā Gara.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc Tava vārda.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

Un Vārds ir tapis miesa. Un dzīvojis starp mums.


Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

--- Nobeigums


Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem! 3x

Lai viņi dus mierā! Āmen!
P. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja,
V. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
Lūgsimies.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs,
ielej mūsu sirdīs savu žēlastību,
lai mēs, kuriem eņģeļa sludināšanā
ir tapusi zināma Kristus,
Tava Dēla iemiesošanās,
ar Viņa ciešanām un krustu
tiekam ievesti augšāmcelšanās godībā.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Āmen.